Dünyada hastalıkların önemli bölümü işle ilgili!

Pandemi sürecinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin öneminin daha iyi anlaşıldığını belirten uzmanlar, İSG alanındaki bilinçlendirme çalışmalarının önemine işaret ediyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemi, pandemide daha iyi anlaşıldı.

Dünyada hastalıkların önemli bölümü işle ilgili!

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre hastalıkların önemli bir bölümünün işle ilgili olduğuna dikkat çeken uzmanlar, insan refahının korunması ve milletlerin gelişimi için iş kazalarının en aza indirilmesi gerektiğinin de özellikle altını çiziyor.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarında öncelikli olarak çalışanların sağlığını korumak amaçlanıyor. Konunun önemini kamuoyuna duyurmak amacıyla 1987 yılından beri her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olarak anılıyor.

Sağlıklı iş alanları ülkelerin en önemli kazanımlarıdır

Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Program Başkanı Öğretim Görevlisi Gamze Kağan, iş sağlığı ve güvenliğinin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İş sağlığı ve güvenliğinin, bir ülkenin ekonomik gelişme düzeyi, sosyal yapısı, sağlık sistemi, sanayileşme düzeyi, eğitim düzeyi ve sistemi gibi pek çok faktörle doğrudan ilgili olması dolayısıyla ülkeler için çok önemli olduğunu belirten Gamze Kağan, “Aynı zamanda işçiler dünya nüfusunun yarısını oluşturur, ekonomik ve sosyal gelişimin en önemli yardımcılarıdır. Dahası iş, yaşamlarının merkezidir. Bu yüzden de sağlıklı iş alanları, bireylerin, toplumların ve ülkelerin en önemli kazanımları arasındadır. Ayrıca bir birey için güvenli ve sağlıklı bir iş alanından keyif alabilme, sürdürülebilir bir geleceğin önemli bir parçasıdır.” dedi.

Hastalıkların önemli bir bölümü işle ilgili

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre hastalıkların önemli bir bölümünün işle ilgili olduğunu kaydeden Öğretim Görevlisi Gamze Kağan, “İş kazalarını en aza indirerek insan refahının korunması ve gelişimi her millet için önemli bir konudur. Diğer bir taraftan iş kazaları ve hastalıkları sonucunda oluşan tedavi maliyetleri toplumun omuzlarına yüklenir. İşçi ve işçi ailelerinin bu gibi kazalardan ve hastalıklardan çektiği acı ise ölçülemez olmasının yanı sıra bu kazalar ve hastalıklar, ülkenin refah seviyesine de olumsuz etki eder.” diye konuştu.
 
Günümüzde sanayileşme ve kentleşme sonucu işle ilgili sağlık ve güvenlik problemlerinin de görüldüğüne dikkat çeken Kağan, tüm bu sebeplerle iş sağlığı ve güvenliğinin öneminin de giderek arttığını kaydetti.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri bilinç oluşturuyor

İş sağlığı ve güvenliği konusunda son yıllarda farkındalığın oluşumunda en önemli unsurun çalışanlara temel İSG eğitimlerinin belli periyodlarda verilmesi ile yeterli bilincin sağlanması olduğunu kaydeden Öğretim Görevlisi Gamze Kağan, “İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatlar gereğince uygulamadaki yaptırımlardan temel İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimlerinin verilmesinin zorunlu olması uygulamada son yıllarda farkındalık düzeyinde olumlu yönde değişiklik oluşturmuştur. Ayrıca iş kazaları ve meslek hastalıkları istatistiklerine bakıldığında sonucun iyi olduğu görülmektedir. Son yıllarda, çalışanlar ve işverenlerde güvenlik bilinci ve önleme kültürünün gerekliliği belirginleşmiştir. Bu yeni anlayışta “İSG eğitimleri” uygulamadaki önemli yerini almıştır.” dedi.

İş sağlığı ve güvenliğinin önemi pandemide daha iyi anlaşıldı

İş sağlığı ve güvenliğinin öneminin içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde daha çok anlaşıldığını belirten Gamze Kağan, “Aslında bu durumun ne derece önemli olduğunu içinde bulunduğumuz ve tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde çok daha iyi anladık. Pandemiye karşı farkındalığı ve hassasiyeti yüksek olan bireylerin olduğu topluluklarda pandemi ile mücadele etmek daha kolay iken, farkındalığı ve hassasiyeti düşük olan bireylerin olduğu yerlerde pandemi ile mücadele güçleşmektedir. Bu süreçte bireylerin dikkat etmediği durumların tüm toplumu nasıl etkilediğini hep beraber yaşayarak görmüş olduk. Bu nedenlerle bireylerin farkındalığı ve hassasiyeti çok önemli olup, bunun üzerine çeşitli uygulamalar yapılarak farkındalık ve hassasiyetin arttırılması için mücadele etmeliyiz. İSG farkındalığı ve hassasiyeti arttırmak için yapılacak uygulamalardan biri de günümüzde bireyleri ve toplumu hızlı bir şekilde dönüştüren sosyal medya aracılığı ile yapılabilir. Sosyal medyada iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ilgi çekici görseller, haberler, kamu spotu benzeri çalışmalar yaparak etkili olunabilinir.” diye konuştu.  

Bilinçlendirme çalışmalarıyla İSG kültürü oturacaktır

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusunda son 9 yıl içinde büyük ilerlemeler katedildiğini belirten Öğretim Görevlisi Gamze Kağan, “İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonellerinin devletle iş birliği içerisinde diyalog temelli ortak çalışmalar ile de ilerleme daha geliştirebilir. Bu çalışmalar günümüzde yapılmaktadır, devletimizde İş Sağlığı ve Güvenliğinde en yetkili kurum olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yıllardır, İSG Haftasında Uluslararası İSG Konferansları düzenlemektedir. Bu yıl da 4-6 Mayıs 2021 tarihleri arasında bu konferansı online olarak devam etmektedir. Üsküdar Üniversitesi’nin öğretim üyesi hocaları olarak öğrencilerimizle bu konferanslara katılarak destek olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Önlisans düzeyinde eğitim alan öğrencilerimiz dahi olmak üzere bu konferanslara bilimsel çalışmalarla öğrencilerimizle katılmaktayız. Bu konferanslarda ne kadar fazla İSG profesyonelleri, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve işverenler dahil olursa o kadar etkili olur. Ülkemizde bununla ilgili çalışmalar gün geçtikçe artmakta olup, bu çalışmalarla önümüzdeki yıllarda İSG kültürünün oturacağını söyleyebiliriz.” diye konuştu.

Paylaş:Bu yazıya 0 yorum yapıldı.

Cevap yazdığın kullanıcı:

İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Genelikle kan pıhtısı nedeniyle bir veya daha fazla sayıda akciğer damarının tıkanması akciğer embolisi olarak tanımlanıyor.
  • Hipoglisemi, vücuttaki glikoz değerinin yani kandaki şekerin normalden düşük değerde olması durumudur. Hipoglisemi diyabet ile ilişkilidir. Fakat nadi
  • Hemogram, kanda bulunan hücrelerin hem sayısını hem de oranını tespit eden kan testidir. Halk arasında tam kan sayımı adıyla bilinir. Kan dolaşımındak
  • Diyabet hastalarında beslenme ve yaşam alışkanlıklarının kan şekeri kontrolünde çok önemli olduğunu belirten Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, “
  • Zatürre, tıpta pnömoni olarak adlandırılan akciğer dokusunun iltihabı olarak tanımlanıyor.
  • Vücudumuzdaki en kalın ve en uzun sinir olan nervus ischiadicus ya da halk dilindeki adıyla siyatik, bel bölgesinde bulunan son omurdan çıkar ve dizin
  • Randevu Al