COVID-19'un Psikolojik Etkisi

Dünyanın her yerinden birçok insanı fiziksel olarak etkileyen, korona virüs hastalığı 2019 (COVİD-19) pandemisinde psiko mantıksal etkiler. Bu etkilerin değerlendirilmesi, sosyal olarak yıkıcı davranış kalıplarını anlamak yaygın enfeksiyonların bir sonucu olarak ortaya çıkabilir.

COVID-19'un Psikolojik Etkisi

Verileri son kamuoyu anketleri gösterdi ki COVID-19 pandemi, toplumları psikolojik olarak etkiliyor. COVID-19 korkusunun arkasındaki nedenin, virüsün yeni doğası ve nasıl olduğuna ilişkin belirsizlikler mevcut salgın şiddetli olabilir.

İnsanlar psikososyal stres faktörlerine farklı tepki verirler. Bir pandemi olarak. Tepkiler korkudan kayıtsızlığa değişebilir. Bazı insanlar o kadar endişelenebilir ki klinik olarak önemli ölçüde sıkıntı ve fonksiyonel bozukluklardan geçmek önemli seviyeler. Dahası, hastalık korkusu nedeniyle tıbbi hizmet aramak artabilir. Hastalık riski yayılır ve uygun şekilde verilmesini engeller.

Ayrıca araştırma psikonöroimmünoloji alanı olumsuz olduğunu ortaya çıkardı. Duygular ve stresli yaşam olayları bağışıklığı baskılayabilir. Sistem ve enfeksiyonlara karşı duyarlılığı arttırır. Bu durumlar halk sağlığını olumsuz etkileyebilir gibi görünüyor. Toplumun psikolojik durumunu değerlendirmek önemlidir.

Türkiye’de endişe ve fobi düzeyin nasıl

COVID-19 salgını sırasında bir web üzerinden nüfus 23-23 Mart 2020 tarihleri ​​arasında temel alan çalışmaya 1298 kişi katıldı. Çalışmanın sonuçlarının psikiyatriye yönelik müdahaleler için veri desteği sunacak.

Pandemi sırasında kolojik sağlık

Katılımcılara şunları takiben nasıl hissettikleri soruldu. COVID-19 salgını ve % 78'inin endişeli hissettiği görüldü, % 48 güvensiz, % 42 karmaşık ve % 34 korku ve panik. Endişelerinin nedeni sorulduğunda % 57 yaşlı veya kronik hastalığı olan bir akraba hasta olma riski altında olanların % 47'si hastalığın yayılma oranı ve % 45'i tıbbi tesislerin uygun şekilde hazırlanıp hazırlanmadığı.

Bir bileşen olarak bir COVID-19 Fobi Ölçeği geliştirildi. Bu çalışmanın; aşağıdakilerden oluşan 5'li Likert tipi bir ölçektir. COVID-19 salgını sonrasında insanların duygu ve tutumlarını değerlendirmek için 22 soru geliştirilmiştir. Ve fobi katılımcıların düzeyleri bazılarına göre incelendi.

Demografik değişkenler

Sonuç olarak, COVID-19 fobisi katılımcının kadın ve evlenmemiş olması durumunda seviyeleri daha yüksekti. COVID-19 ile ilişkili fobi bireyler arasında daha yüksekti. Özellikle hastalık nedeniyle birinci derece akrabasını kaybedenler birden fazla akrabasını kaybedenler arasında. Dahası, fobi seviyeleri daha yüksekti. Herhangi bir kronik hastalık nedeniyle bir akrabanın bakımı. Negatif bir akraba yaş ve COVID-19 ile ilişkili fobi arasında ilişki bulundu.

Paylaş:Bu yazıya 0 yorum yapıldı.

Cevap yazdığın kullanıcı:

İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Koronavirüs COVİD 19 (coronavirüs) hangi yüzeylerde kaç saat canlı kalır? Virüsün bulunduğu bir yüzeye veya nesneye dokunup ağzınıza, burnunuza veya
  • Covid-19’la mücadelede en önemli silah aşının, antibiyotik kullanımı üzerinde hiçbir olumsuz etkisinin olmadığını vurgulayan uzmanlar, kişinin vücudun
  • 65 yaş ve üzeri bireyler zatürre ve grip aşısı olmalı. Kış ayları yaklaştıkça özellikle riskli gruptaki hastaların zatürre ve grip aşısı olmaları öner
  • Delta ve Delta Plus varyantı nedeniyle artan vaka sayılarının azaltılmasında yine en güçlü olan silahın aşı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Haydar Sur,
  • Sahte aşı ve sahte PCR testleri, önlem alınmazsa pandemiyi uzatabilir. Aşı karşıtlarının aşı yaptırmamak için rüşvet vererek HES kodlarına aşı yapılm
  • Covid-19 pandemisiyle beraber sıkça duyulan entübasyon işlemi, bu alanda eğitim almış uzmanlar tarafından yapılıyor. Entübasyonla hastaya güvenli ve u
  • Randevu Al