COVID-19'un Psikolojik Etkisi

Dünyanın her yerinden birçok insanı fiziksel olarak etkileyen, korona virüs hastalığı 2019 (COVİD-19) pandemisinde psiko mantıksal etkiler. Bu etkilerin değerlendirilmesi, sosyal olarak yıkıcı davranış kalıplarını anlamak yaygın enfeksiyonların bir sonucu olarak ortaya çıkabilir.

COVID-19'un Psikolojik Etkisi

Verileri son kamuoyu anketleri gösterdi ki COVID-19 pandemi, toplumları psikolojik olarak etkiliyor. COVID-19 korkusunun arkasındaki nedenin, virüsün yeni doğası ve nasıl olduğuna ilişkin belirsizlikler mevcut salgın şiddetli olabilir.

İnsanlar psikososyal stres faktörlerine farklı tepki verirler. Bir pandemi olarak. Tepkiler korkudan kayıtsızlığa değişebilir. Bazı insanlar o kadar endişelenebilir ki klinik olarak önemli ölçüde sıkıntı ve fonksiyonel bozukluklardan geçmek önemli seviyeler. Dahası, hastalık korkusu nedeniyle tıbbi hizmet aramak artabilir. Hastalık riski yayılır ve uygun şekilde verilmesini engeller.

Ayrıca araştırma psikonöroimmünoloji alanı olumsuz olduğunu ortaya çıkardı. Duygular ve stresli yaşam olayları bağışıklığı baskılayabilir. Sistem ve enfeksiyonlara karşı duyarlılığı arttırır. Bu durumlar halk sağlığını olumsuz etkileyebilir gibi görünüyor. Toplumun psikolojik durumunu değerlendirmek önemlidir.

Türkiye’de endişe ve fobi düzeyin nasıl

COVID-19 salgını sırasında bir web üzerinden nüfus 23-23 Mart 2020 tarihleri ​​arasında temel alan çalışmaya 1298 kişi katıldı. Çalışmanın sonuçlarının psikiyatriye yönelik müdahaleler için veri desteği sunacak.

Pandemi sırasında kolojik sağlık

Katılımcılara şunları takiben nasıl hissettikleri soruldu. COVID-19 salgını ve % 78'inin endişeli hissettiği görüldü, % 48 güvensiz, % 42 karmaşık ve % 34 korku ve panik. Endişelerinin nedeni sorulduğunda % 57 yaşlı veya kronik hastalığı olan bir akraba hasta olma riski altında olanların % 47'si hastalığın yayılma oranı ve % 45'i tıbbi tesislerin uygun şekilde hazırlanıp hazırlanmadığı.

Bir bileşen olarak bir COVID-19 Fobi Ölçeği geliştirildi. Bu çalışmanın; aşağıdakilerden oluşan 5'li Likert tipi bir ölçektir. COVID-19 salgını sonrasında insanların duygu ve tutumlarını değerlendirmek için 22 soru geliştirilmiştir. Ve fobi katılımcıların düzeyleri bazılarına göre incelendi.

Demografik değişkenler

Sonuç olarak, COVID-19 fobisi katılımcının kadın ve evlenmemiş olması durumunda seviyeleri daha yüksekti. COVID-19 ile ilişkili fobi bireyler arasında daha yüksekti. Özellikle hastalık nedeniyle birinci derece akrabasını kaybedenler birden fazla akrabasını kaybedenler arasında. Dahası, fobi seviyeleri daha yüksekti. Herhangi bir kronik hastalık nedeniyle bir akrabanın bakımı. Negatif bir akraba yaş ve COVID-19 ile ilişkili fobi arasında ilişki bulundu.

Paylaş:Bu yazıya 0 yorum yapıldı.

Cevap yazdığın kullanıcı:

İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Molnupiravir etken maddeli antiviral Covid-19 ilacının 65 yaş üstü hastalar ve 18 yaş üstü yüksek riskli kişilerde kullanımına başlandı.
  • Pandeminin başında sadece sağlık çalışanlarında görülen uzamış Covid-19 enfeksiyonu yani post Covid-19 enfeksiyonu, şu anda sağlık çalışanı olmayan k
  • Covirgin 2020'den itibaren kelime dağarcığımıza eklenen yeni bir İngilizce kelime. Covirgin “Henüz Covid 19 Bulaşmamış Kişi” anlamına gelir. Covirgin'
  • Pandemi toplumumuzun tüm alanlarını etkilemeye devam ediyor. Türkiye, Omicron varyantı nedeniyle enfeksiyonlardaki hızlı artışın ortasında, yerel olar
  • COVID-19 vakaları her geçen gün artıyor. COVID Testi Pozitif Çıkanlar Ne Yapmalı? COVID için pozitif test yaptıysanız, sonra ne yapacaksınız? Ya da p
  • Uzmanlar, Omicron varyantının diğer koronavirüs varyantlarına benzer semptomlara sahip olduğunu söylüyor. Ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtileri a
  • Randevu Al