Deprem Travma Psikolojisi

Bazı canlılar neden tek eşliliğe evrildi?

Çok sayıda hayvanın ömür boyunca tek eşle çiftleştiğini biliyoruz; ama yakından bakıldığında durum oldukça farklı görünüyor.Tek eşliliğin ortaya çıkmasında ne tür evrimsel faktörler rol oynamıştır?

Bazı canlılar neden tek eşliliğe evrildi?

Çoğumuz için evlilik özel bir bağdır. İki insan arasında ömür boyu kurulan bu bağa bütün dünyada yasal, dinsel ve kültürel anlamlar yüklenir. Hayvanların da aynı şekilde ömür boyu aynı eşe bağlı kaldığını duyduğumuzda bir kutsallık ve duygusallık durumu atfederiz. Fakat tek eşlilik ya da monogami aslında gerçekten çok bir ideali ifade ediyor. Tek eşli olarak düşündüğümüz insan toplumunda bile sadakatsizlikler oldukça yaygın. Aynı şey tek eşli hayvanlar açısından da geçerli.

Tek eşliliğin neden bazı hayvanlar açısından işe yaradığını, ama çoğunlukla başarısız olduğunu anlarsak insan ilişkilerini de değerlendirme imkanımız olacaktır.

TEK EŞLİLİK NASIL GELİŞTİ?

Doğada her şey üreme üzerine kuruludur. Her canlının tek amacı, yavrularına aktarma yoluyla kendi genlerini yaşatmaktır. Monogami bunun için kullanılan birçok stratejiden biridir ve hayvanları çok eşli çiftleşmeye iten iki temel unsur vardır. Birincisi, genetik çeşitlilik yararlıdır. Birçok erkekle çiftleşen dişinin, genetik olarak çok daha fazla çeşit içeren yavrular üretmesi ve bunların yaşam şansını artırması mümkündür.

İkincisi, cinsiyet hücreleri üretme bakımından dişilerle erkekler arasında önemli bir fark vardır. Basit bir ifadeyle söyleyecek olursak, sperm üretmek yumurtadan daha ucuza mal olur.
Bu şu anlama gelir: Erkek hayvan çok sayıda dişiyle çiftleşecek sperm deposuna sahiptir. Oysa dişiler belli bir aşamadan sonra ne kadar erkekle çiftleşirse çiftleşsin daha fazla sayıda yavru üretmeyecektir.

MONOGAMİNİN MANTIĞI

Bu iki konu dikkate alındığında, her iki cinsin de çok sayıda eş araması için yeterli nedeni vardır. Yani aslında monogami sadece belli durumlar açısından mantıklı bir stratejidir. Bunlardan biri yakınlıktır. Eğer bir canlı türünün üyeleri birbirinden çok uzak yaşıyorsa gördükleri ilk eşle çiftleşme ve bu beraberliği sürdürme eğilimindedir. Monogami için ikinci geçerli neden yavruların yaşam şansını artırmaktır. Bu canlılar tehlike dolu ve kaynakların sınırlı olduğu bir ortamda yaşıyorsa yavrularının ölme riski büyüktür. Ebeveynlerin beraberliğini sürdürmesi, yavruları birlikte beslemesi onların şansını artırır. 2010’da ABD’de suda ve karada yaşayan canlılar içinde zehirli kurbağalarda ilk kez monogami gözlenmiş ve nedeni buna bağlanmıştı.


KUŞLARDA MONOGAMİ Mİ?

Fakat tek eşli hayvanlar istisna. Birçok canlı türü açısından üreme, binlerce yumurta ve sperm üreterek bunlardan en çok sayıda yavrunun hayatta kalmasını umarak beklemekten ibaret. Yani isteseler de tek eşli olamaz bu canlılar. Monogami konusunda doğadan bir şey öğrenmek için kuşlara bakmak gerekir. Kuş türlerinin yüzde 90’ının en azından kağıt üzerinde tek eşli olduğu tahmin ediliyor. Fakat onlar arasında da kıskançlık, sadakatsizlik ve beraberlik dışı yavrulara sık rastlanıyor.

Monogaminin iki düzlemi vardır. “Sosyal monogami” bir arada duran erkek ve dişinin çiftleşmesini ve yavruların bakımını birlikte üstlenmesini içerir. Fakat bu eşlerin başkalarıyla da çiftleşmemesi anlamına gelmez. Bu durum “sekste tek eşlilik” demektir ve oldukça nadir görülür.

Bazıları, insan ilişkilerinin de sekste tek eşlilikmiş gibi görünen sosyal monogami olduğunu ifade ediyor. Bu bakımdan kuşlarla ortak yönümüz oldukça fazla denebilir. Araştırmacılar uzun zaman yavrulama mevsiminde kuşlar arasında gözlenen bağın tek eşle çiftleşmeye dayandığını sanıyordu. Fakat sonraki araştırmalar kuş yavrularının yüzde 75’inin farklı eşlerden olduğunu ortaya koydu.

Örneğin albatroslar her iki yılda bir denizden dönerek ömür boyu eşleştikleri partnerleri ile çiftleşirler. Fakat bu onların tek eşli olduğu anlamına gelmez. Albatros yavrularının yüzde 14-24’ünün dişi albatrosun ömür boyu sürdürdüğü beraberlikten olmadığı tahmin ediliyor. Peki sadakatsizlik boyutu bu kadar büyükse kuşlar neden ömür boyu eş tutuyor? Bunun nedeni, yavruları birlikte besleyip hayatta kalma şanslarını artırmak. Albatroslardaki ömür boyu eş olgusu kuşlar içinde istisnadır. Birçok kuş açısından beraberlik sadece o çiftleşme sezonu içindir. Ama memelilerle kıyaslandığında kuşlardaki monogami çok daha güçlüdür.

MEMELİLERDE TEK EŞLİLİK

Bu kısmen fizyolojik nedenlerden dolayıdır. Memelilerde yavru bakımı emzirme nedeniyle ağırlıklı olarak dişidedir. Bu yüzden eşler arasındaki işbölümü kuşlardaki gibi olamaz. Ancak, yarasalardan kurtlara, memelilerin yüzde 3-5’inin sosyal monogami uyguladığı sanılıyor. Böylece çeşitli nedenlerle çiftleşmeleri sınırlanmış oluyor. 2013’te Cambridge Üniversitesi’nde 2500 memeli türü üzerinde yapılan bir araştırmada bazılarının neden tek eşli hale geldiği incelendi. Vardıkları sonuç şu oldu: Erkekler kendi türleri içindeki dişiler üzerinde hakimiyet kuramadıkları durumda ancak tek eşliliği seçiyordu.

BBC

Paylaş:Bu yazıya 0 yorum yapıldı.

Cevap yazdığın kullanıcı:

İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Psikiyatri, ruhsal bozuklukların ve duygusal ve davranışsal bozuklukların kökeni, teşhisi, önlenmesi ve yönetimi ile ilgilenen tıp dalıdır. Bu nedenle
  • Metabolik sendrom, kalp hastalığı, diyabet, felç ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalık türüdür. Metabolik sendromun altında yatan nede
  • Kadın-erkek ilişkilerinde en kritik soru bu olsa gerektir. Evliliğin başlangıcında romantik duygular daha baskındır. İkinci dönemde kişilik ve güç çat
  • Nikotin bağımlılığı Kalp hastalığı, felç, kanser, akciğer hastalığı ve diğer birçok sağlık durumu riskinizi artırmanın yanı sıra, sigara içmek beynini
  • Özgüven, özsaygı, özdeğer gibi kavramları içeren ego, genler ve stres gibi pek çok faktörden etkileniyor.
  • Krampların nedenleri nelerdir? Krampların nedeni tuz eksikliği midir? Bu ne kadar doğru? Kramp sırasında ne yapmak gerekir?
  • Randevu Al