AYRIM YAPMAYIN!

AYRIM YAPMAYIN!
Paylaş:

A.A

Kardeşlerden birinin diğerinden daha az sevildiği konusunda şüphe duyulması, gelişimini etkiler.

 


Çocukların başarısızlığını etkileyen ailevi faktörler arasında, anne-babaların çocukları arasında ayrım yapması, sevgi, şefkat ve ilgilerini eşit göstermemesinin de bulunduğunu ifade eden DES Genel Eğitim Sekreteri Kenan Karataş, kardeşlerden birinin diğerinden daha az sevildiği konusunda şüphe duyulmasının, onun psikolojik ve akademik gelişiminde çatışmalar ve gerilemeler meydana getirebildiğini vurguladı.

Bundan, çocuğun okuldaki başarısı ve arkadaşlık ilişkilerinin de olumsuz etkileneceğini belirten Karataş, “Anne-baba tarafından kardeşler arasında mukayese yapılması ne kadar yanlışsa, başarılı olan tanıdık diğer çocukları örnek göstererek kendi çocuğunun öyle olmasını istemek de o kadar hatalıdır” uyarısında bulundu.

Büyük kent okullarında daha yoğun olmakla birlikte öğrencilerin önemli bölümünde “sosyalleşmeye karşı ilgisizlik, tahammülsüzlük, saldırganlık, öfke patlamaları” gibi olumsuz davranışların görüldüğünü belirten Karataş, araştırma sonuçlarına ilişkin ayrıca şu tespitlerde bulundu:

“Bu gibi olumsuz davranışların, ülkemizde son yıllarda artış gösteren 'ayrılık, boşanma, göç, ekonomik zorluklar, sosyokültürel uyumsuzluklar, yeterli sevgi görmeme, çocuktan aşırı beklenti içinde olunması, çocuğa dönük aşırı korumacılık ve aşırı kontrol' gibi nedenlerle oluşan psikolojik sorunlardan kaynaklandığı bilinmektedir. Anne-babaya düşen görev, negatif etkenleri en aza indirmek ve sorunları olabildiğince çocuklara yansıtmamaktır.

Çocuğun yetişmesi ve hayata adım atmasında, aile ortamında onları stres etkeninden mümkün olduğunca korumaya çalışmak gerekir. Çocuklarda oluşabilecek depresyon, stres bozukluğu, tik bozuklukları, konuşma bozuklukları, davranış değişiklikleri, reaktif bağlanma bozukluğu, dissosiyatif bozukluklar, kaygı ve uyku bozuklukları gibi psikiyatrik durumlara karşı anne-babaların hekim yardımı alması gerektiği de unutulmamalıdır.”