ARASINDAKİ BAĞ

ARASINDAKİ BAĞ
Paylaş:

Psikohayat Dergisi Mayıs-Haziran 2009 sayısı

Chicago Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada, fMRG tekniği ile algılanan sosyal izolasyon (veya yalnızlık) ile beyin aktivitesi arasındaki bağlantı incelendi.

Çalışmada katılımcılara hoş ortamlarda bulunan kişilerin resimleri gösterildi. Araştırmacılar beynin ödülle ilişkili ventral striatum bölgesinin yalnız olmayan kişilerde çok daha aktif olduğunu saptadılar. Hoş olmayan ortamlarda bulunan kişilerin resimleri gösterildiğinde ise, bir başkasının bakış açısına sahip olmakla ilgili, temporoparyetal bileşke bölgesi yalnız kişilerde çok daha az aktive oldu.

"Yalnız kişiler toplumdan izole olduklarını hissettikleri için, muhtemelen sosyal içerikli olmayan ödüllerle nispeten rahatlama yoluna gidiyorlar." diyor psikoloji profesörü John Cacioppo.

Öğrenmede kilit rol oynayan ventral striatum gıda gibi birincil, para gibi ikincil ödüller aracılığı ile aktive oluyor. Sosyal ödüller ve sevgi hisleri de bölgeyi aktive edebiliyor.

Yalnızlık üzerine uzman akademisyenlerden Cacioppo yalnızlığın sağlığı tehdit ettiğini ve sigara kadar zararlı olabileceğini ifade ediyor.
 
Her ne kadar yalnızlık beyin aktivitesini etkilese de, araştırma sosyal ödüllere cevaben, ventral striatum'daki azalmış ödül-ilişkili aktivitenin de yalnızlık hislerine yol açabileceğini akla getiriyor.