ALZHEİMER HASTALIĞI İÇİN 10 ÖNEMLİ BULGU

Paylaş:

1. İş yaşamını etkileyen unutkanlık

İş yaşamında zaman zaman kişilerin isimleri, toplantı zamanları ya da telefon numaraları unutulabilir ve daha sonra da hatırlanır; bu normaldir. Alzheimer hastalığında bu unutkanlıklar iş yaşamına zarar verecek düzeydedir, unutulan şey sonradan hatırlanmaz ve unutkanlık gittikçe kötüleşir.

2. Günlük işleri yapmada zorluk çekmek

Yoğun bir şekilde çalışan meşgul insanlar zaman zaman dalgınlıklar yapabilir, örneğin pişirdiği bir yemeği sofraya getirmeyi unutabilir ve bunu yemek bittiğinde hatırlayabilir. Alzheimer hastalığı olanlar, sadece servis yapmayı değil, yemeği pişirmeyi de unuturlar.

3. Konuşmayla ilgili problemler

Herkes konuşurken zaman zaman doğru kelimeyi bulmakta zorluk çekebilir, ama Alzheimer hastaları basit kelimeleri unutup, yerine anlamsız kelimeler kullanabilirler ve karmaşık cümleler kuramazlar.

4. Zaman ve yer algılamasında bozukluk

Haftanın hangi günü olduğunun ya da bir an için gidilecek yerin unutulması normaldir. Alzheimer hastaları kendi sokaklarında kaybolurlar, nerede olduklarım ya da eve nasıl gideceklerini bilemezler.

5. Çocuk bakma konusunda problemler

Bazı insanlar bir an için çocuklarını unutacak kadar bir işe dalabilirler. Alzheimer hastalan baküklan çocuklan tamamen unutabilirler, onlara uygunsuz şeyler ya da üst üste birkaç tişört giydirebilirler.

6. Yorumlama problemleri

Karmaşık işlerin yapılması sırasında iş sırasını gösteren listeler hazırlamak kafa kanşürabilir. Alzheimer hastaları sayıların ne ifade ettiğini ve bunlarla ne yapması gerektiğini tamamen unutur.

7. Eşyaları yanlış yerlere koymak

Herkes ara sıra cüzdanını ya da anahtarlarını yanlış yerlere koyabilir. Alzheimer hastaları eşyaları çok uygunsuz yerlere (ütüyü buzdolabına, kol saatini kavanoza gibi) koyabilir.

8. Duygu ve davranışlarda değişiklikler

Zaman zaman herkes üzgün ya da karamsar olabilir, ama Alzheimer hastalan ortada belirgin bir sebep yokken çok hızlı duygusal değişimler gösterir (durgunluktan aşırı hareketliliğe ya da sinirliliğe).

9. Kişilik değişiklikleri

İnsanların kişilikleri genellikle yaşlanmayla biraz değişir. Alzheimer hastalarında belirgin kişilik değişiklikleri görülür. Alzheimer hastalan, kafası kanşık, şüpheci ya da korkak hale gelebilir.

10. İnisiyatif kaybı

İnsanlar bazen iş yaşamından, ev işlerinden ya da sosyal zorunluluklardan bıkarlar ama bir süre sonra sorumluluklarını tekrar yüklenirler. Alzheimer hastaları çok durgunlaşırlar, bir şey yapmalan için zorlama ya da teşvik gerekir.

Novartis tarafından hazırlanan broşürden alıntıdır.