Deprem Travma Psikolojisi

Akademik değerler testten geçiyor

Pekin Üniversitesinin, Çin hükümetini eleştiren Profesör Xia Yeliang'ı görevden alma söylentilerine, Wellesley College fakülte üyeleri sert tepki gösterdi.

Akademik değerler testten geçiyor
Pekin Üniversitesinin, Çin hükümetini eleştiren Profesör Xia Yeliang'ı görevden alma söylentilerine, Wellesley College fakülte üyeleri sert tepki gösterdi. akademikEkonomi profesörü Xia, Pekin üniversitesiyle ortaklık kararı alan Wellesley'i yazın ziyaret etmişti. Eylül'de, 130 Wel lesley fakülte üyesi Pekin Üniversitesi rektörüne, şayet Profesör Xia siyasi görüşlerinden ötürü görevden alınırsa, üniversiteler arasındaki ortaklığı yeniden gözden geçireceklerine dair ikazda bulunan bir açık mektup gönderdi. Sonraki ay Profesör Xia görevden alındı. Pekin üniversitesi, profesörün görevden alınma sebebinin siyasi görüşleri yüzünden olmadığını, öğretimiyle alakalı olduğunu belirtti, fakat Wellesley üniversitesi bu açıklamaya şüpheyle yaklaştı. Tartışmalardan sonra fakülte, ortaklığı devam ettirme yönünde seçimini yaptı. Amer i kan kolej ler i ve üniversiteleri isimlerini denizaşırı ülkelere yayıyor, daha çok dikta yönetimli ülkelerde kampüsler inşa ediyor, etüt merkezleri ve ortaklıklar kuruyor. Ancak, yurtdışındaki profesörler söylemler inin akıbetleriyle yüzleşmek durumunda kalırken, çoğu üniversite bu hususta konuşmanın ötesinde somut bir şey yapmıyor. Xia'yı destekleyen Wellesley Profesörü Susan Riveryby, "Küreselleşme, Fransa'da ilk yılını okuyan çocuklar söz konusu olduğunda gözükmeyen pek çok sorunu ortaya çıkarıyor. İsmimizi kullanmaya izin vermek ne anlama geliyor? Son noktayı nerede koyacağız? Bir üniversiteyle ortalık demek bizim fakültemizi veya meslektaşlarımızı onların arkasında durmaya zorlamak mı demektir? Bir başka Tiananmen Meydanı mı bekliyoruz?" diyor. Çoğu Amerikan üniversitesinin Pekin üniversitesi ile ortaklığı var, ancak pek azı Profesör Xia'nın görevden alınmasına tepki gösterdi. Geçt iğimiz yı l , Peki n Üniversitesi'nde 7 milyon dolarlık bir merkez açan Stanford Üniversitesi'nde Beşeri Bilimler ve Fen Bilimleri bölümü dekanı olan Richard Saller, "Pekin Üniversitesi ile bu ortaklığa, akademik özgürlükle ilgili Amerikan standartlarının 100 yıllık bir evrim sürecinin ürünü olduklarının bilinciyle girdik" dedi. Şangay'daki Doğu Çin Üniversitesi Siyasi Bil imler ve Hukuk Fakültesinde eğitim veren Zhang Xuezhong, Komünist Parti'nin hukukun egemenliğine saldırdığını ifade ettiği yazısından ötürü özür dilemeyi reddettiği için kovuldu. Doğu Çin Üniversitesi'nin, Oregon'da ki Wi l l iame t te Üniversitesi'nin hukuk fakültesi ile Exchange programı ve Wisconsin Üniversitesi'nin hukuk fakültesi ile yönetim programı dahil olmak üzere, pek çok üniversiteyle ortaklığı var. Bunca üniversitenin Çin'de tutunmaya çalışmasıyla Çin'in sansür siciliyle ilgili endişeler de büyüyor. Bu yılın başlarında Çin derslerde insan hakları ve Komünist Partisinin geçmişteki hataları dahil, 7 konunun tartışılmasını yasakladı. Benzer sorunlar başka yerlerde de baş gösteriyor. Geçen yıl Yale Üniversitesi, Singapur Ulusal Üniversitesi ile ortaklık çerçevesinde sosyal bilimler enstitüsünü açarken, Yale fakültesi Singapur'un "sivil ve siyasi haklara saygıdan yoksun yakın tarihi" ile alakalı endişeleri ifade eden önergeyi üniversitenin rektörünün itirazlarına rağmen onayladı. Kasım'd a , Brandeis Üniversitesi'nin rektörü Frederick M. Lawrence, üniversitenin Kudüs'te bulunan bir Filistin Üniversitesi olan Al Quds Üniversitesi ile ortaklığını askıya aldı. Olay, Al Quds Üniversitesi'nin kampüsünde gösteri yapanlar tarafından Nazi selamı benzeri bir selam kullanılınca, durumu kınaması istenen üniversite rektörünün yazdığı cevap mektubunun Lawrence tarafından kışkırtıcı görülmesinin ardından gerçekleşti. New York State'deki Syracuse Üniversitesi de aynı tepkiyi gösterirken, Bard College ortaklığı devam ettiriyor. Çoğu Amerikan üniversitesi, yurt dışında bulunmalarının liberal değerleri yaymaya yardım ettiğini savunuyor. Uluslararası Eğitim Enstitüsü başkanı Al lan Goodman, "Ortaklıklar kurarak birlikte çalışmayı savunmak, bizim enstitümüzün DNA'sında var, çünkü değişimi getirecek olan süreç bu süreçtir." diyor. Fakat İnsan Hakları İzleme Örgütü yöneticisi Kenneth Roth; üniversiteleri, temel prensipleri ihlal eden ortaklıkları geri çekmek noktasında hazırlıklı olmaları gerektiği yönünde uyardı. Roth, "Eğer Çin gibi bir ülke, kısıtlanmış bir liberal eğitim anlayışını, prestijli Batı üniversitelerini cezbederek meşrulaştırmak istiyorsa, bu üniversitelerin Çin'e girmek adına, üzerine inşa edildikleri değerlerden ödün verme ihtimali yüksek." diyor. Xia, bir Wellesley College programı olan Özgürlük Projesi kapsamında, iki yıl süreyle misafir öğretim görevlisi olarak hizmet vermek üzere üniversiteye davet ediliyor. 2011 yılında, Birleşik Arap Emirliklerinde üç muhalifin tutuklanmasının ardından, İnsan Hakları İzleme Örgütü Abu Dhabi'de kampüsü bulunan New York üniversitesini protestoya davet etmişti. Grubun Ortadoğu direktörü Sarah Leah Whiteson, "Hükümet bir akademisyenini siyasi görüşleri yüzünden cezalandırırken, New York Üniversitesi Abu Dhabi'de eğitim almanın ne kadar muhteşem olduğunun reklamını mı yapacak?" demişti. Üniversite,akademik misyonunun dışındaki sorunlara karışmadığını belirterek karşılık vermişti. THE NEW YORK TIMES
Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Çoğu zaman olumlu olmayan bir durum gibi algılansa da aslında herkesin eleştiriye gereksinimi olduğunu söyleyen uzmanlar, eleştirinin dozu ve ne şekil
  • Yetersizlik duygusunun bir noktaya kadar sağlıklı olduğunu belirten uzmanlar rahatsızlık verdiği noktada bir özgüven sorununa dönüşebileceğinin altını
  • Sanal ilişkilerin kurulmasıyla mutsuz eden yalnızlıkların arttığını belirten uzmanlar, insanların bazen de yalnızlığı seçtiğini söylüyor. Prof. Dr. N
  • Sanal ilişkilerin kurulmasıyla mutsuz eden yalnızlıkların arttığını belirten uzmanlar, insanların bazen de yalnızlığı seçtiğini söylüyor. Prof. Dr. N
  • Seçim döneminde medya kullanımını kısıtlamak ruh sağlığı için önemli.
  • Nevrotik bozukluk güvensizlik, kaygı, huzursuzluk, nefret, odaklanamamak, plansızlık gibi belirtilerle ortaya çıkan bir duygu durum bozukluğudur.
  • Randevu Al