AİLE İÇİ ROLLER

AİLE İÇİ ROLLER
Paylaş:

Psikohayat Dergisi Mayıs-Haziran 2009 sayısı

Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi / Psikiyatri Uzmanı Dr. Alper Evrensel anlatıyor:

Toplumumuzda aile içi roller zaman içinde hafif farklılaşsa da ev işlerinin kadın sorumluluğunda olduğu düşüncesi yaygındır. Bu beklenti, çalışan kadınlar için de söz konusu olduğunda kadının evdeki yükü artmaktadır. İş yorgunluğu ve stresine evdeki yorgunluk da eklenince tükenmişlik duyguları, depresyon ve anksiyete ortaya çıkabilmektedir.

Bu rahatsızlıklar ise aile içi pek çok olumsuzluğu beraberinde getirebilmektedir. Benzer bir durum anneler için geçerlidir. Doğum yaptıktan sonra mesleğine ara veren kadınlar da hem bebeğin işleri ile hem de ev işleri ile ilgilenirken fiziksel ve ruhsal açıdan yorgun düşmektedir. Ev işlerinde erkeklerin devreye girerek eşinin yükünü hafifletmesinin iki faydası olacaktır. Bir tanesi fiziksel yorgunluğun ve stresin daha aza indirgenmesidir. Diğeri ise kadının duygusal beklentilerinin karşılanmasıdır. Ev işlerinde yapılan küçük bir yardımın somut katkısından daha çok duygusal katkısı olacaktır. Böylelikle kadın önemsendiği ve değerli olduğu düşüncelerini taşıyarak moral açıdan daha güçlü bir hâle gelebilecektir. Morali güçlü bir kadın ise kendine, eşine ve çocuklarına çok daha faydalı olabilecektir.