İNTİHAR EĞİLİMİNİ AZALTIYOR

İNTİHAR EĞİLİMİNİ AZALTIYOR

Psikohayat Dergisi 8. Sayısı Ekim-Kasım-Aralık  /  Medicalnewstoday.com

Güçlü olma isteği ve aileyi kollama arzusu erkekleri intihar fikrinden caydırabiliyor.

 


British Columbia Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre, güçlü ve dayanıklı olmaya ilişkin maskülen ideallerin ve aile bağlarının kuvvetli oluşu erkeklerin depresyonla başa çıkmalarına ve intihar fikirlerini bertaraf etmelerine yardımcı olabiliyor.

British Columbia Üniversitesi’nden araştırmacılar şiddetli depresyon nöbetleri esnasında erkeklerin benimsedikleri maskülinite ideallerinin olumlu ve olumsuz etkilerini değerlendirdiler. Edinilen bulgular intiharı önleme stratejileri ve risk faktörlerine ışık tutacak nitelikte.

Çalışmada yaşları 24 ile 50 arasında değişen, depresyon tanısı almış 38 erkekle yapılan mülakattan elde edilen derinlemesine veriler analiz edildi. Çalışmaya göre erkekler suisidal düşüncelere en iyi başkalarıyla, yani yakın arkadaşları ve aileleri ile temas kurarak karşı koyabiliyorlar. Böylece onlardan duygusal destek alıyor ve kararlılıklarını kısmen geri kazanmış oluyorlar.

Erkeklerin intihar etme sıklığı kadınların en az üç katı. Oysaki kadınlarda depresyon erkeklerden iki kat fazla görülüyor. Erkeklerde en yüksek intihar oranları 20-29 yaş aralığında görülüyor.

Araştırmacıların tespitine göre, çalışma katılımcılarının çoğu ailelerine güçlü bir bağlılık gösteriyorlar ve sevdiklerinin yaralanıp, travmatize olacağı korkusuyla intihardan uzak duruyorlar.

Uzmanlar “Burada, erkeklerin derinden hissettikleri maskülen roller ve koruyup kollama noktasında ailelerine karşı duydukları sorumluluk onları dayanıklı olmaya, güçlüklere karşı direnç göstermeye, kendi üzerinde denetim sağlayabilmek için destek arayışına itiyor.” diyor.
Kimi zaman “metanetli, acıya dayanıklı savaşçı” ideali de bir dezavantaj oluşturabiliyor.

Böyle durumlarda, katılımcılar hislerini susturmayı veya başkalarından uzaklaşmayı tercih ediyorlar. Kaçış için çoğu zaman aşırı dozda alkol ve madde kullanma yoluna gidiyorlar. Bu noktada duygusal, zihinsel ve fiziksel ağrılarını dindirmek yerine, kendi kendine zarar verme davranışı ortaya çıkabiliyor.