E-bültenimize kayıt olarak güncellemelerden haberdar olabilirsiniz.

BEYİNLERİ TEHLİKEYE YATKIN

BEYİNLERİ TEHLİKEYE YATKIN

Sciencedaily

Psikologların yürüttüğü çalışmada, ergen beyinlerin riskli davranışlara daha yatkın olduğu ortaya çıktı.

 


Teksas Üniversitesi'nden psikologların yürüttüğü çalışmada, ergenlik dönemiyle ilişkilendirilen, sağlıksız karar alma ve riskli davranışlara girme gibi ergen davranışlarının gerisinde biyolojik motivasyonlar olduğu belirlendi.

Profesör Russell Poldrack ve arkadaşları beyindeki hangi sistemlerin ergenlerde bu dürtülere yol açtığını ve bu biyolojik farklılıkların riskli davranışlar üzerindeki etkilerini araştırdılar. Araştırma sonuçları madde kullanımı veya güvensiz seks girişimlerinin gerçekte ergenlerin mezolimbik dopamin sistemindeki aşırı etkililikten kaynaklandığı varsayımını destekledi.    

Çalışmada, yaşları 8 ile 30 arasında değişen katılımcılar öğrenme ödevi gerçekleştirdiler. Ödevde onlardan soyut bir imajı sınıflandırmaları istendi. Doğru olarak sınıflandırdıklarında bununla ilgili geri bildirim aldılar. Motivasyonu sağlamak için, her doğru yanıta parasal ödül verildi.

Deney sırasında araştırmacılar katılımcıların beyinlerinin ödül öngörü hatasına (eylemin beklenen sonucu ile gerçek sonucu arasındaki fark) nasıl tepki verdiğini incelediler ve beyinlerindeki pozitif öngörü hatası sinyallerini ölçtüler.

Öngörü hatası sinyallerindeki en yüksek farkın ergenlere ait olduğu görüldü. Bu da ergenlerin en büyük dopamin cevabına sahip oldukları anlamına geldi.  

Önceki araştırmalar dopamin sisteminin doğrudan öngörü hatalarına, beklenmeyen zevklere duyarlı olduğunu ortaya koymuştu. Öğrenmenin öngörü hatasına dayalı olduğu vurgulayan Poldrack, "Dünya tam bizim beklentilerimize göre olsaydı, yeni bir şeyler öğrenmemiz mümkün olmazdı." diyor.

Dopaminin ödül arama motivasyonunda önem taşıdığı biliniyor. Ergenlerin beyinlerindeki öngörü hatası sinyallerinin fazla oluşu onların pozitif sonuçlar elde etme motivasyonlarını arttırabiliyor ve onları daha fazla riskli davranışlara girmeye sevk ediyor.