Zihinsel Performans

Yönetici ve İşadamlarında

Zihinsel Performansı Artırma Programı

Günümüzün rekabet ortamında kilit konumda çalışan profesyonellerin zihinsel güçlerinin en yüksek seviyeye çıkarılması, rakipleri ile olan mücadelelerinde kurumlara artı puanlar kazandırmaktadır.  İş dünyasında durumu kavramak, gerekli planlamayı yapmak ve harekete geçmek yöneticinin zihinsel becerisine kalmakta, bu ise kurum performansının etkin bir şekilde artmasına doğrudan yansımaktadır. Merkezimizde, yöneticilerin sahip oldukları zihinsel potansiyellerini harekete geçirmeleri amacıyla,

zihinsel işlevselliklerinin  taranması/mevcut zihinsel durumun saptanmsı ve

zihinsel gelişimlerinin sağlanması

aşamalarından oluşan iki ana süreçten geçilir.

 Nöropsikolojik (Beyin) “Check-Up” Programı

Her insanda olduğu gibi yöneticilerin de zihinsel potansiyellerini istedikleri oranda kullanamadıklarını ve bu durumun kendilerinin, çalışanlarının ve çalıştıkları kurumun performansını olumsuz etkilediğini biliyoruz. Zihnin işlevsellik düzeyini artırabilmek için öncelikle beynin işlevsel görüntülemesini yapmak ve çeşitli bilişsel yetileri ölçmek gerekmektedir. Beyin tomografisi ve MR gibi görüntüleme yöntemleri ile beyinde tumor v.b. gibi yer kaplayan kitleler olup olmadığı anlaşılır ancak beynin işlevsellik düzeyi anlaşılmaz. Beyindeki biyolojik süreçlerin bir ürünü olan biyoelektrik faaliyeti ölçmek, “sayısal kantitatif EEG” ve “ beyin haritalaması” ile mümkün olmaktadır.

 Nöropsikolojik “Check Up” programının iki amacı vardır:

Kişinin ruhsal durumunu taramadan geçirmek; stress düzeyini ve kişiliğini analiz edip bu kişiye danışmanlık sağlamak.

Kişinin zihinsel durumunu taramadan geçirmek; anlama, kavrama, algılama, öğrenme, karar verme gibi zihinsel süreçlerini incelemek.

 Nöropsikolojik “Check-Up” programımızda dört aşama vardır:

Bilgisayarlı EEG ile beynin dinamik haritası çekilir (Sistem, FDA onaylıdır.).

Klinik değerlendirme yapılır, gerekli olan kişilik testleri uygulanır.

Psikoteknik inceleme gerçekleştirilir. Bilgisayar ortamında anlama, kavrama, muhakeme, dikkat ve bellek gibi bilişsel yetileri ölçen testler uygulanır (COGNİTRON (Dikkat-Konsantrasyon), DAUF (Sürekli dikkat), NVLT (Öğrenme testi)).

Sonuçlar değerlendirilerek uygun  zihin geliştirme programı planlanır.

 Zihin Geliştirme Programı

Memory Center Çalışana Psikolojik Destek Merkezi, dikkat ve bellek eğitimini kapsayan zihin geliştirme programını yüksek performansı yakalamak isteyen yöneticilerin hizmetine sunuyor. Nöropsikolojik (Beyin??) “Check-Up/Tarama???)”sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda, yöneticilerin zihinsel gelişim programı çerçevesindeki uygulamalardan durumlarına ve ihtiyaçlarına uygun olanlarından yararlanmaları sağlanır. Bu uygulamalar

Genel Tavsiyeler/Danışmanlık

Nöropsikolojik tarama sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda gerekli danışmanlık hizmeti belirli bir program çerçevesinde sunulur.

Bitkisel Beyin Desteği / Zihinsel İşleyişe Bitkisel Destek

Zihinsel işlevselliğini bitkisel yollardan nasıl destekleyebileceği ile ilgili kişinin bilgilendirildiği ve yönlendirildiği bir süreçtir. 

Bilgisayarlı Eğitim Modülleri ile Zihin Geliştirme Programı (RehaCom)

Bilgisayar ortamında psikoteknik inceleme ve bilgisayarlı EEG yardımıyla belirlenen ve yeterli işlevselliği göstermediği saptanan alanlarda kişilerin zihinsel performanslarını artırmak amacıyla Dikkat ve Konsantrasyon, Bölünmüş Dikkat, Uyanık-Tetikte Olma, Alansal Bellek, Sözel Bellek, Sözcük Belleme, Yüz-Sima Belleme ve Mantıklı Akıl Yürütme modüllerinden gerekli olanlar uygulanır.

Neuro-Biofeedback

Yoğun stres organizmada çarpıntı, nefes darlığı, kas gerginliği gibi otomatik birtakım fizyolojik belirtilerin oluşmasına yol açarken  ilerleyen dönemlerde kaygı, depresyon, unutkanlık, uykusuzluk, dikkat dağınıklığı gibi durumlarla da sonuçlanabilir. Biofeedback, kişinin stresin bedensel belirtilerine yönelik farkındalığını artırarak bu belirtileri kontrol etmesinde, bu şekilde psikolojik olarak gevşeyip rahatlamasında, sonuç olarak da zihnini daha etkin bir şekilde kullanmasında yardımcı olan çok etkili bir tekniktir. Bilgisayarlı EEG ile beraber kullanıldığında bu teknik, kişinin beyninin yaydığı dalgaları bilgisayar ortamında görmesini  ve dikkatini yoğunlaştırarak bunları kontrol etme becerisini kazanmasını sağlar.

Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Depresyon nedir? Nasıl atlatılır, neler yapmalı. Tedavide hangi ilaçlar kullanılmalı. İşte cevaplar.
  • Üsküdar Üniversitesi Rektörü, psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ECNS Derneği’ne (EEG & Clinical Neuroscience Society) ve tıp camiasına katkıl
  • Neurobiofeedback Nedir, Psikiyatride Kullanımı Nasıldır?
  • Bu yıl 9’uncusu ABD’de gerçekleştirilecek olan ECNS kongresine NPİSTANBUL Hastanesi ve Üsküdar Üniversitesi bilimsel destek sağlıyor.
  • Amerika’da yapılan bir çalışma psikoterapi yöntemi olan Nuerobiofeedback’in Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) yaşayan kişilerin travmalarını çözme
  • Araştırmalar stresin pek çok hastalığın başlamasına veya artışına sebep olduğunu kanıtladı.
  • Randevu Al