Deprem Travma Psikolojisi

Uyuşturucu maddeye geçişte sigara çok etken

Sigara madde kullanımı ve bağımlılığına geçişte etkin rol oynuyor.

Uyuşturucu maddeye geçişte sigara çok etken

Sigara madde kullanımı ve bağımlılığına geçişte etkin rol oynuyor.

Türkiye’de uyuşturucu madde kullanımında ilk sırada esrarın yer aldığı, kullanıcıların yüzde 70’nin 15-29 yaş aralığında ve yüzde 67’sinin ilköğretim mezunu olduğu belirlendi. Özellikle sigarının madde kullanımı ve bağımlılığına geçişte etkin rol oynadığı anlaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığının  ’2011 Ulusal Raporu’ ve Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) tarafından yapılan ’Uyuşturucu Suçlarında Kullanıcı Profili Anket Formu’ değerlendirmesi sonucu, madde kullanıcılarının yaklaşık yüzde 70’nin 15-29 yaş aralığında olduğu görüldü. TÜİK verilerine göre, aynı yaş aralığındaki nüfus, 15- 64 yaş aralığındaki nüfusun yüzde 38,3’üne denk geldiğinden, Türkiye’de madde kullanıcılarının genel nüfus içerisinde büyük çoğunlukta gençlerden oluştuğunu ortaya çıktı. Yapılan araştırma ve anket sonuçlarında şu çarpıcı sonuçlara ulaşıldı:

BEKARLARDA UYUŞTURUCU KULLANIMI FAZLA

"Verilere göre, madde kullanıcılarının yüzde 59,5’ini hiç evlenmemişler oluşturmaktadır, Nüfusun büyük çoğunluğunun medeni durumunun evli olmasına rağmen, kullanıcılarının büyük çoğunluğunun hiç evlenmemişlerden oluşması, madde kullanımının evlilere oranla bekarlar arasında daha yaygın olduğu şeklinde değerlendirilmektedir."

MADDE BAĞIMLILIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ ALIN

 UYUŞTURUCU KULLANLARININ YÜZDE 67’Sİ İLKÖGRETİM MEZUNU

Madde kullanıcılarının yüzde 67’sinin ilköğretim mezunu olduğu görülmektedir. Madde kullanıcılarının yüzde 48,8’inin daha önceden hiç sabıkasının olmaması madde kullanımının suça eğilimli ya da sadece önceden suç işlemiş insanlar arasında daha yaygın olduğu inanışının da yanlış olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde, madde kullanıcılarının yüzde 51,2’sinin son 6 ay içerisinde gelir getirici bir işte çalışıyor olması, madde kullanıcılarının çoğunlukla işsiz olanlar arasında yaygın olduğu şeklindeki inanışın da yanlış olduğunu göstermektedir. Yapılan araştırmaya göre madde kullanıcılarının yüzde 60,6’sı aylık gelir düzeylerini bin TL’nin altında olarak ifade etmişlerdir .Türkiye’de en fazla kullanılan uyuşturucu madde esrardır. Türkiye’de olay ve yakalama miktarı en fazla olan maddenin de esrar olması bu veriyi destekler mahiyettedir.

SİGARA MADDE KULLANIMINA GEÇİŞTE İLK ADIM

Kullanıcıların başlama sırasına göre kullandıkları madde sıralamasının, madde kullanımında izlenen geçişleri gösterdiği düşünülmektedir. Kullanım sırasına göre ilk sırada yüzde 75,3 ile sigara ve ikinci sırada 1.3 ile alkol gibi legal maddeler gelirken, illegal maddeler arasında ilk sırada esrar gelmektedir, Özellikle sigaranın illegal madde kullanımına geçişte ilk adım olduğu değerlendirilmektedir. İllegal madde kullanıcılarının yüzde 89,4’ünün aynı zamanda sigara da kullanıyor olması, sigaranın madde kullanımına geçişte ilk basamak olduğu yorumunu  desteklediği görülmektedir. Sigara için yukarıda ifade edilen hususun, alkol için de geçerli olduğu düşünülmektedir. Zira, illegal madde kullanıcılarının yüzde 52’sinin aynı zamanda alkol kullandığı görülmektedir

 TERK EDİLMİŞ YERLER MADDE KULLANICILARININ MEKANI

Madde kullanıcılarının maddeyi kullanım yerlerine bakıldığında, ilk sırada yüzde 48,4 ile terk edilmiş yerler gelirken, ikinci sırada ise, yüzde 29,8’lik oranla kendi evleri gelmektedir, Buna göre, maddelerin en sık kullanıldığı yer olan terk edilmiş yerlerin ıslahı konusunda başta belediyeler olmak üzere ilgili kurumlara önemli görevler düşmektedir. Öte yandan ebeveynler, çocuklarının maddeyi evde kullanıyor olabileceklerinden hareketle daha dikkatli olmalıdır.”  DHA
Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Deliryum tremans (DT), alkol bağımlılığında alkolun bırakılması ya da kesilmesi sonucu oluşan akut organik beyin sendromudur. Bu tablonun hastalarda
  • Madde bağımlılığının tedavisinden olumlu sonuç alabilmek ile tedavinin sürekliliği arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Sürekliliğin sağlanması
  • Bağımlılıkların psikodinamik yonelimli bireysel psikoterapisi, bağımlılıkların altında yatan psikodinamik goruşler ve kuramlar temel alınarak yurutulu
  • Bağımlılık; Ventral on beyin ile ventral orta beyini birbirine bağlayan noronal bir yolağın haz verici nesne ve eylemlerle bir ilişkisi olduğu bilinm
  • Bağımlılık Nedir; Yeme ve içme biyolojik gerekirliğe hizmet eder.Henüz etçil olmayan insanın mayalanmış meyve ve sebzeler ile karşılaşması mutlaka ge
  • İstanbul’un uyuşturucu raporu açıklandı. İstanbul'da en çok esrar, uyuşturucu ve extacy kullanan iilçeler belirlendi.
  • Randevu Al