Tasavvuf Araştırmaları Yaz Okulu, 20 Temmuz’da Başlıyor

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenecek 2. Uluslararası Yoğunlaştırılmış Tasavvuf Araştırmaları Yaz Okulu, 20-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tasavvuf Araştırmaları Yaz Okulu, 20 Temmuz’da Başlıyor

Tasavvuf alanında önemli isimleri ağırlayacak olan program, bu yıl Covid-19 pandemisi sebebiyle uzaktan öğretim şeklinde olacak. Yaz okulunda Enstitü kadrosunun yanısıra Prof. Dr. William Chittick, Doç. Dr. Mohammed Rustom,  Prof. Dr. Yasushi Tonaga, Prof. Dr. Ebrahim Moosa, Prof. Dr. Omid Safi gibi dünyanın çeşitli yerlerinden uzmanlar da dersler verecek.

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi F. Cangüzel Güner Zülfikar, 20-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek II. Uluslararası Yoğunlaştırılmış Tasavvuf Araştırmaları Yaz Okulu’na ilişkin bilgi verdi.

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü olarak düzenleyecekleri yaz okulunu bu yıl, Covid-19 pandemisinden dolayı uzaktan öğretimle gerçekleştireceklerini kaydeden Dr. Öğretim Üyesi F. Cangüzel Güner Zülfikar, “Dokuz günlük oldukça yoğun bir programla uzaktan öğretim tekniklerinden faydalanarak bir dönemin 14 haftasının ders saatlerine tekabül edecek şekilde bir yaz okulu hazırladık. Dersler webinar tarzında yapılacak” dedi.

Dersler akşam saatlerinde yapılacak

Enstitünün bütün öğrencileri çalıştığı için zaten derslerin akşamları yapıldığını kaydeden Dr. Öğretim Üyesi F. Cangüzel Güner Zülfikar, “Türkiye'den altı saat ileride olan Japonya'daki, Türkiye'den yedi saat geride olan Amerika ve Kanada'daki hocalarımızın da ders verebilecekleri saatlerde programımızı düzenledik” dedi.

Cemalnur Sargut’tan “Sufilerin Aşkı” konulu seminer

Bu yılki yaz okulunda ders verecek 12 hocanın, enstitünün ağırlık verdiği tematik yaklaşımı ifade eden seminerleri olacağını belirten Cangüzel Güner Zülfikar, “Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünün kurucularından, Rektör Danışmanı Cemalnur Sargut hocamız Sûfîlerin Aşkı'na dair bir ders verecek” dedi.

Prof. Dr. Emine Yeniterzi, “naat-ı şerif” odaklı seminerler verecek

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Emine Yeniterzi’nin naat-ı şerifler odaklı seminerlerinde Hz. Peygamberle ilgili bu çok önemli eser türü hakkında da bilgiler sunacağını kaydeden Cangüzel Güner Zülfikar, “Ayrıca, kendisi şu anda "naat-ı şerîfler" hakkında çalışmış dünyadaki ilk ve tek kadın ilim insanıdır. Hocamızın seminerleri bütün bir Türk tasavvuf edebiyatına panoramik bakış açısı sunacaktır” dedi.

Prof. Dr. Reşat Öngören’den  “Selçuklu’dan Osmanlı’ya Anadolu'da Tasavvufî Düşüncenin Seyri”
Dr. Öğretim Üyesi F. Cangüzel Güner Zülfikar, “Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Reşat Öngören, Selçuklu’dan Osmanlı’ya Anadolu'da Tasavvufî Düşüncenin Seyri başlıklı seminerlerinde, önemli şeyhler, temel eserler ve etkin tarikatlara değinerek muazzam bir târihî seyri özetleyecektir” dedi.

Tasavvuf Alimi Prof. Dr. William Chittick, “Esma-i Hüsna” konulu seminerler verecek

Prof. Dr William Chittick, Doç. Dr. Mohammed Rustom, Prof. Dr. Yasushi Tonaga, Prof. Dr. Ebrahim Moosa, Prof. Dr. Omid Safi gibi uluslararası akademisyenlerin de ders vereceğini kaydeden Cangüzel Güner Zülfikar, şunları söyledi:“Enstitümüzün ana fikri olan tasavvufun akademide öğretimi konusunda destekçilerimizden meşhur Tasavvuf âlimi ve kendisi de Müslüman bir Sûfî olan Stony Brook Üniversitesinin hocalarından Prof. Dr. William Chittick hocamız, Selçuklu döneminde Merv'de yaşamış, 1134 senesinde vefat etmiş Ahmed Samanî'nin Ruhların Sükûnu isimli eserindeki Allah'ın güzel isimleri denilen Esmâ-i Hüsnâ ve özellikle Hz. Âdem'in cennetten kovuluşundaki aşkın sırrına dair ders verecek.

Kanada'daki Carleton Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mohammed Rustom, Ayne'l-kudat Hemedânî'nin Temhîdat'ını kaynak olarak kullanarak ‘Ayne'l-kudat'ın Tasavvufî İlâhiyâtı (1098-1131) başlıklı sekiz seminer sunacak. Enstitümüzün kardeş kurumlarından Japonya'daki Kyoto Üniversitesindeki Kenan Rifâî Tasavvuf Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yasushi Tonaga ise Japonya'daki Tasavvuf Araştırmalarına ve tasavvufî terminolojinin muhtevâsına dair antropolojik yaklaşımla bir seminer sunacak.

ABD'deki Notre Dame Üniversitesinden Prof. Dr. Ebrahim Moosa, Gazalî'nin İhyâ'sındaki "Kitâbü'l-muhabbet, ve'l-şevk, ve'l-üns, ve'r-rızâ" başlıklı kısımdan Muhabbet, Hasret, Samimiyet ve Rızâ bahsine dair bir seminer verecek. Yine ABD'deki Duke Üniversitesinden Prof. Dr. Omid Safi ise, "Aşkın Yolu" başlıklı seminerini paylaşacak.

Enstitü akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi Dilek Güldütuna’nın 15 sene Frankfurt'ta birlikte çalıştığı hocalarından Prof. Dr. Fuat Sezgin’in bütün dünyada çok takdir aldığı eserlerine ve Sezgin’in çalışma disiplinine dair bir seminer sunacağını kaydeden Dr. Zülfikar, Dr. Güldütuna'nın diğer seminerinin ise “Tasavvufta Kadın” konusunda olacağını kaydetti.

Dr. Öğretim Üyesi F. Cangüzel Güner Zülfikar, “Enstitümüz akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi Omneya Ayad hocanın seminerleri ilk dönem öncü mutasavvıflara bir bakış halinde olacak. Kendisinin tasavvuf klasiklerine dair derin okuma tekniklerinden öğrencilerimiz yöntem açısından da yararlanacaklardır. Enstitümüz öğretim görevlilerinden Eylül Yalçınkaya hoca ise Tasavvuf şiiri ve mûsikî üzerine uygulamalı seminerler sunacak. Benim seminerim ise oryantasyon toplantısının devamında tasavvufî düşüncenin vakıflarda nasıl varlık bulduğuna dair olacak. Görüleceği üzere bu çok zengin ve yoğun içerikte birincil kaynaklar çok boyutlu bir şekilde çalışılacaktır. Bana göre, öğrencilerimizin bu yaz okulundan edinecekleri en önemli tecrübe, bu farklı hocaların okunacak metinlere yaklaşımları ve yöntemlerini deneyimlemek olacaktır” diye konuştu.

Dr. Zülfikar, programın son günü enstitü hocalarının katılımıyla herkese açık bir panel düzenleneceğini kaydetti.

Bu yaz okulu önemli bir fırsat

Uzaktan öğretim sayesinde dileyen herkesin yaz okuluna katılabileceğini kaydeden Dr. Öğretim Üyesi F. Cangüzel Güner Zülfikar, “Bu yaz okulu öğrenmek için büyük bir fırsat. Dileyen herkes yaz okulumuza başvurabilir, onların müracaatları değerlendirildikten sonra katılımlarına koordinatörlüğümüzdeki heyet karar vermektedir. Sadece Türkiye'den değil, dünyanın her yerinden isteyenlerin katılabileceği bir yaz okulu olacak, hatta şöyle söyleyeyim; internetin çektiği her yerden yaz okulunun derslerini takip etmek mümkün.

Çalışanlar ders saatinde müsait değillerse daha sonra ders kayıtlarını dinleyerek derslerini takip etmek imkânına sahip olacaklar” dedi.Yurt dışında yaşayan Türk ve yabancı ilgililerden başvurular aldıklarını kaydeden Dr. Öğretim Üyesi F. Cangüzel Güner Zülfikar, “Bazıları kayıt işlemlerini tamamladılar. İspanya'da University of Granada'dan, ABD'de University of Colorado'dan, Columbia Üniversitesinden ve Duke Üniversitesinden başvuran doktora talebeleri var.

Onların kayıt işlemleri devam etmekte. Almanya'daki Free University of Berlin'den bir doktora öğrencisi kaydoldu. Kanada'dan tez aşamasındaki bir yüksek lisans öğrencisi kaydını tamamladı. Avustralya Melbourne'dan bir öğrencimiz var. Dünyanın her yerinden müracaatları almaya devam ediyoruz. Yaz okulu koordinatörlüğünün enstitü hocalarından oluşturduğu heyet müracaatları inceliyor, en kısa zamanda başvurulara cevap veriyoruz” dedi.

Katılım sertifikası verilecek

Dr. Öğretim Üyesi F. Cangüzel Güner Zülfikar, program sonunda katılımcılara katılım sertifikası verileceğini belirterek “Dersleri kredili alan öğrenciler sertifikalarının yanı sıra ders transkriptlerini alacaklar. Bu transkriptler hali hazırda bir programda lisansüstü öğrenci olanların müfredattaki seçmeli dersleri yerine sayılacak, halen öğrenci olmayanlar da her hangi bir lisansüstü programa kaydolduklarında bu belge ile ders intibaklarını talep edebileceklerdir” dedi.

Yaz Okulu iki temel üzerine yapılandırıldı

Yaz Okulunun iki temel üzerine yapılandırılmış derslerden oluştuğunu kaydeden Dr. Zülfikar, “Birinci temel, Selçukludan Osmanlıya Anadolu merkezli tasavvuf düşüncesinin, tarihinin ve tasavvuf merkezli Türk İslâm Edebiyatı literatürünün ortaya çıkardığı medeniyet anlayışının bir bütün halinde ele alınacağı derslerdir. Bu konu ekseni, aynı zamanda Enstitünün ana çalışma temalarını oluşturmaktadır. İkinci temel daha çok Amerika ve Avrupa merkezli dinî etütler ve İslâm çalışmaları kapsamında sürdürülen tasavvuf araştırmaları, aynı zamanda Japonya’da ve Çin’de yapılmakta olan çalışmaların en üst düzeyde inceleneceği derslerdir. Bu yönden bakıldığında, özellikle Türkçe kaynaklar neredeyse hiç bilinmemektedir. Enstitümüz, yaz okuluyla bu iki yaklaşım doğrultusunda, bilim insanı, öğrenci ve ilgilileri çeşitli katmanlarda buluşturacaktır. Burada özetlemeye çalıştığım kurgu ve içerik, yakın ve uzak vadede beklenen sonuçları itibarıyla çok yönlü istifadeye dayalı karşılıklı etkileşimi hedeflemektedir” dedi.

Yaz okulu hakkında bilgi edinmek için;
https://tasavvuf.uskudar.edu.tr/uluslararasi-yaz-okulu

Paylaş:Bu yazıya 0 yorum yapıldı.

Cevap yazdığın kullanıcı:

İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Üsküdar Üniversitesi Haydi Tut Elimi Derneği ve dünyadaki tüm çocukları kapsayacak şekilde projeler geliştiren ve problemlerine çözüm aramak amacıyla
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle, Üsküdar Üniversitesi bünyesinde 2010 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Haydi Tut Elimi Derneği ve Amasya
  • Üsküdar Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı açılışı, düzenlenen bir törenle gerçekleştirildi. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Ta
  • Üsküdar Üniversitesi ve NPİSTANBUL Hastanesi bu yıl 17’incisi gerçekleştirilen EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) kongresine katıldı.
  • Dünyanın 10 ülkesinden ve özerk bölgesinden Türk dilleri konuşan gönüllüler, 21-23 Ekim 2022 tarihinde Üsküdar Üniversitesi’nde gerçekleşen Wikidata İ
  • Van’da düzenlenen 6. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi’ne katılan Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, metaverse’nin evrenin bir simü
  • Randevu Al