Deprem Travma Psikolojisi

ŞİDDET KORKU YARATIYOR

ŞİDDET KORKU YARATIYOR

A.A

Şiddet konusunun de ele alındığı raporda, şiddetin,  kadınlarda güven ve korku duygusu yarattığı ortaya çıktı.

 


Kadına yönelik şiddet konusunun de ele alındığı raporda, şiddetin,  özellikle ekonomik açıdan kaynakları kıt olan toplumlarda daha belirgin olarak  görüldüğü kaydedildi.

Şiddetin, ne biçimde olursa olsun kadınların hayatına korku ve  güvensizliği soktuğu, temel hak ve özgürlüklerini kullanmalarını engellediğine  işaret edilen raporda, özellikle aile içi şiddetin, yaygınlığı tam olarak  bilinemeyen, aile mahremiyetinin bir unsuru olarak görülerek gizlenen, bu sebeple  de mücadele edilmesi ve önlenmesi güç bir olgu olarak ortaya çıktığı vurgulandı.

Türkiye'de de kadına yönelik şiddetin, tüm dünyada olduğu gibi hala en  önemli sorun alanlarından biri olarak görüldüğü belirtilen raporda, Kadının  Statüsü Genel Müdürlüğünce 2008 yılında yapılan Türkiye'de Kadına Yönelik Aile  İçi Şiddet Araştırması sonuçlarına yer verildi.

Raporda, ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadele için getirilen yasal  düzenlemelerle, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlarca yapılan  çalışmalar hakkında da bilgiler yer aldı.

UZMANLIK GEREKTİREN MESLEKLERDE KADININ ADI VAR


Kadınların uzmanlık alanlarındaki başarılarını da gösteren rapora göre,  Türkiye'de uzmanlık gerektiren mesleklerde kadın oranları oldukça yüksek düzeyde.  Üniversitelerde kadın öğretim elemanı oranı yaklaşık yüzde 41.5. Profesörler  içerisinde kadın oranı yüzde 27.4, doçentlerde kadın oranı yüzde 31.6, öğretim  görevlileri arasında kadın oranı ise yüzde 38.5. Ayrıca, 154 üniversitenin 8'inde  kadın rektör görev yapıyor.

Kadınların bürokrasi içerisinde üst düzey karar verici konumlarda yer  almasının oransal olarak düşük olduğu belirtilen raporda, bürokraside üst düzey  yöneticilerin yüzde 93'ünün erkek, yüzde 7'sinin kadın olduğu kaydedildi.

Bütün dünyada erkeklerin egemen olduğu diplomatik görevlerde Türk  Dışişlerinde görev yapan 110 Büyükelçiden 11'inin kadın olduğu belirtilen  raporda, Türkiye'de kadın vali bulunmadığına, 464 vali yardımcısından 10'unun,  801 Kaymakam'ın 13'ünün, 261 kaymakam adayının ise sadece 8'inin kadın olduğuna  işaret edildi.

Üst düzey bürokraside kadının durumuna da yer verilen rapora göre, 20  müsteşar içerisinde sadece Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı kadın. Bakanlıklarda  61 erkek, 2 de kadın Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapıyor. 42 kurum genel  müdürünün, Bakanlık bünyesindeki 96 genel müdürün 5'eri kadın. 384 genel müdür  yardımcısından 36'sı, 959 daire başkanından ise 139'u kadın. TÜİK 2008 verilerine  göre, savcıların yüzde 5.2'si, hakimlerin ise yüzde 28'i kadınlardan oluşuyor.
       

Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Psikiyatri, ruhsal bozuklukların ve duygusal ve davranışsal bozuklukların kökeni, teşhisi, önlenmesi ve yönetimi ile ilgilenen tıp dalıdır. Bu nedenle
  • Metabolik sendrom, kalp hastalığı, diyabet, felç ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalık türüdür. Metabolik sendromun altında yatan nede
  • Kadın-erkek ilişkilerinde en kritik soru bu olsa gerektir. Evliliğin başlangıcında romantik duygular daha baskındır. İkinci dönemde kişilik ve güç çat
  • Nikotin bağımlılığı Kalp hastalığı, felç, kanser, akciğer hastalığı ve diğer birçok sağlık durumu riskinizi artırmanın yanı sıra, sigara içmek beynini
  • Özgüven, özsaygı, özdeğer gibi kavramları içeren ego, genler ve stres gibi pek çok faktörden etkileniyor.
  • Krampların nedenleri nelerdir? Krampların nedeni tuz eksikliği midir? Bu ne kadar doğru? Kramp sırasında ne yapmak gerekir?
  • Randevu Al