Renkli çimen sağlıklı toprak demek

Tür çeşitliliğinin azalışı toprağı etkiliyor. Jena Üniversitesi’nden Nico Eisenhauer yönetiminde araştıran bir ekip, üzerinde çok az bitki türü yaşayan toprağın daha verimsiz olduğu sonucuna vardı.

Renkli çimen sağlıklı toprak demek
Paylaş:

Tür çeşitliliğinin azalışı toprağı etkiliyor. Jena Üniversitesi’nden Nico Eisenhauer yönetiminde araştıran bir ekip, üzerinde çok az bitki türü yaşayan toprağın daha verimsiz olduğu sonucuna vardı.

cimenlerOysa şimdiye kadar atmosferdeki iklime bağlı karbondioksit ve azot artışının etkili olduğu sanılıyordu. Fakat bilim insanları PNAS dergisinde bu tahminin doğru olmadığını söylüyor. Şimdiye dek türlerin ölümünün toprak üzerindeki ekosisteme zarar verdiği sanılıyordu. Fakat son araştırma, bitki türlerinin azalmasıyla yeraltındaki yaşamın yoğunluğunu ve çeşitliliğini de azalttığını gösterdi. İlginç olan şu: anlaşıldığı üzere toprak organizmaları bitki dünyasındaki değişimden etkilenirken, artan karbondioksit ve azot yoğunluğundan hemen hemen hiç etkilenmiyor. Araştırma çerçevesinde Amerika’nın Minnesota eyaletindeki BioCON deneylerine ait iki yüzden fazla alan incelenmiş. Burada 1990 yılından beri çeşitli arazilere bir, dört veya dokuz tür ot ve bitki türünden oluşan bitki toplulukları ekilmişti. Bazı deney arazileri ise karbondioksit ve azotla “gübrelenmiş”. Bilim insanları şimdi yer altı dünyasını yakından inceleyince, topraktaki canlıların birçoğunun çok küçük ve çıplak gözle görülemiyor olmasına rağmen, zararlı maddelerin veya organik malzemenin indirgenmesi gibi çok önemli ekosistem süreçlerini çalıştırdıklarını görmüşler. Bitki çeşitliliği az olduğu zaman organizmalar yoğun stres altında kaldıkları gibi, toprak organizmalarının yoğunluğu ve çeşitliliği de azalıyor. Oysa yüksek karbondioksit veya azot yoğunluğuna karşı çok az reaksiyon göstermiş organizmalar. Bu sonucun daha önceki araştırmalarla ortaya çıkmamasını bilim insanları deneylerin kısalığına bağlıyor. BİLİM TEKNOLOJİ EKİ