OTORİTE GÜVENİ SARSIYOR


Source:Medical news todaySINC FECYT - Spanish Foundation for Science and Technology

 


Araştırmacılar ebeveynlerin çocuk yetiştirme tarzlarının psikososyal uyum üzerindeki etkisini tespit etti.

Araştırma sonucuna göre cezalandırma, yoksun bırakma ve katı kurallar dayatma gibi anne baba tutumlarının özgüveni olumsuz yönde etkilediği ortaya çıktı.

Çalışma İspanyda yaşları 10 ila 14 arasında değişen, 948 çocuk ve ergen üzerinde yürütüldü. Katılımcılar ebeveynlerinin sosyalizasyon pratiklerini tanımladılar. Bu tanımlamalar üzerine, aileler despotik (authoritarian), otoriter (authoritative), müsamahakar ve ihmalkar olmak üzere dört klasik sosyalizasyon tarzından birine dahil edildi.

Aile sınıflandırması çocuklara verilen sorumluluklarla onlardan talep edilen davranışların düzeyi dikkate alınarak yapıldı. Otoriter aile modeli, çoculara net kurallar sunan, sevecen ve esnek bir tarzda bunları gerekçelendiren, aynı zamanda kurallara tabi olunmasını bekleyen aile modeliydi. Despotik aile ise benzer şekilde talepkar ve kontrol edici olmakla birlikte, daha az sevecen  yapıdaydı.

İhmalkar ve müsamahakar modellerdeki evebeynlerin baskı kurma ve baskı altında tutma düzeyleri düşüktü. Bununla birlikte, ihmalkar modeldekiler “çok fazla sevecen değil”ken, müsamahakar modeldekiler “çok sevecenler”di. .

Çalışmanın öncü yazarı Fernando Garcia, çocukların psikososyal uyumunu ölçerek ebeveynlerin sosyalizasyon stillerinden hangisinin ideal olduğunu belirlemeyi hedeflediklerini belirtti.

Sonuçlar ideal aile tipinin müsamahakar aile yapısı olduğunu ortaya koydu. Bu çocukların psikososyal uyum skorların otoriter ailelerden gelen çocuklar kadar hatta onlardan daha üstün olduğu görüldü.

Uzmanlara cezalandırma, yoksun bırakma ve katı kullar gibi, çocuklara yaptırımda bulunmak için empoze edilen disiplin sistemlerin ailenin özgüveni üzerinde zincirleme bir etki yarattığını, yetersiz emosyonel gelişimle ilişkilendirildiğini ve aileye karşı belli bir düzeyde küskünlüğe yol açıtığını belirtiyorlar.

Araştırmacılar iletişim kurma, kibar, nazik ilişki tarzları geliştirme, çocukların sorunlarına ilgi gösterme ve davranışlarının yol açabileceği sonuçlara dair mantıklı açıklamalar yapma gibi, yeterince ele alınmayan konular üzerinde daha fazla durulması gerektiğine işaret ediyorlar. Olgun ve sorumlu bireyler yetiştirmenin yolunun bundan geçtiğini belirtiyorlar.

Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Psikiyatri, ruhsal bozuklukların ve duygusal ve davranışsal bozuklukların kökeni, teşhisi, önlenmesi ve yönetimi ile ilgilenen tıp dalıdır. Bu nedenle
  • Metabolik sendrom, kalp hastalığı, diyabet, felç ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalık türüdür. Metabolik sendromun altında yatan nede
  • Kadın-erkek ilişkilerinde en kritik soru bu olsa gerektir. Evliliğin başlangıcında romantik duygular daha baskındır. İkinci dönemde kişilik ve güç çat
  • Nikotin bağımlılığı Kalp hastalığı, felç, kanser, akciğer hastalığı ve diğer birçok sağlık durumu riskinizi artırmanın yanı sıra, sigara içmek beynini
  • Özgüven, özsaygı, özdeğer gibi kavramları içeren ego, genler ve stres gibi pek çok faktörden etkileniyor.
  • Krampların nedenleri nelerdir? Krampların nedeni tuz eksikliği midir? Bu ne kadar doğru? Kramp sırasında ne yapmak gerekir?
  • Randevu Al