Deprem Travma Psikolojisi

Onlar şiddet haberlerinin de mağduru

Sağlık Bakanlığınca bazı gazete ve televizyon kanallarındaki çocuk ve kadına yönelik şiddet haberlerinin incelendiği analiz çalışması yapıldı. Çalışmaya göre "çocuk" konulu şiddet haberlerinin dili, hakların korunması noktasında son derece dikkatsiz ve özensiz.

Onlar şiddet haberlerinin de mağduru

Sağlık Bakanlığınca bazı gazete ve televizyon kanallarındaki çocuk ve kadına yönelik şiddet haberlerinin incelendiği analiz çalışması yapıldı. Çalışmaya göre "çocuk" konulu şiddet haberlerinin dili, hakların korunması noktasında son derece dikkatsiz ve özensiz.

siddetHaberlerde mağdur çocukların fotoğrafları kullanılıyor, bilgileri gizlenmiyor. Çocukların sadece isim ve soyisimlerinin haberlerde yer almamasının yeterli olmadığı belirtilen çalışmaya göre, haberlerde aile üyelerinin isimlerine, çocuğun devam ettiği okul, oturduğu mahalle ve sokağın ismi ile adresine yer verilerek dolaylı yoldan kimlik açık ediliyor. Çocuğa yönelik şiddet haberlerinin bir diğer dikkat çekici yanı ise kız çocuklarına yönelik cinsiyetçi tutum. Yaşı kaç olursa olsun haberde "kız" olduğu vurgulanan mağdurun "çocuk" olduğu bilgisi silikleştirilerek cinsiyeti öne çıkarılıyor. Haberde çocuğun cinsel ilişkinin bir tarafı gibi gösterilmesi ve cinsel objeye dönüştürülmesinin önemli bir sorun olduğu belirtilen çalışmada, çocuklara yönelik taciz ve tecavüzün çok özel bir durum olduğu, istismarı normalleştirecek bütün ifade ve anlatımlardan kaçınılması gerektiği bildirildi. Çalışmada, "Tecavüz ve tacizin bireysel olduğu kadar toplumsal bir sorun olduğunun haberlerde mutlaka vurgulanması gerektiği" belirtildi.

"KADIN HABERLERİ DE SORUNLU"

Bakanlığın çalışmasına göre incelenen gazetelerdeki kadına yönelik şiddet haberleri de sorunlu. Pek çok haberde şiddete maruz kalan kadına ilişkin, şiddet uygulayanı mazur görmeye ve göstermeye dayalı bir anlatım benimseniyor. Kadının hayat biçimine, toplumsal rollerine uyum düzeyine, giyim kuşamına ilişkin vurgular, uygulanan şiddetle illiyet bağı kurularak haberleştiriliyor. Şiddeti uygulayan taraf, anlatım içinde belirsizleştirilirken bir anlık öfke, namus, cinnet, aşk gibi saiklerle suç soyutlaştırılıp hafifletiliyor. Cinsel şiddete maruz kalan kadın, haberin detaylarında kullanılan dilin sonucu olarak "pornografik röntgenciliği" besleyecek şekilde izlenirlik malzemesine dönüştürülüyor. Bazı zamanlarda kadına yönelik şiddet magazinleştirilerek bir taraftan kadınların bedensel, zihinsel ve ruhsal bütünlüğüne zarar veriliyor, diğer taraftan da bu tip suçlara eğilimi olanları besleyerek destekliyor.

TELEVİZYONDAKİ ŞİDDET HABERLERİ

Bakanlığın çalışmasında 7 televizyon kanalındaki 18.00-20.00 saatleri arasında yayınlanan ana haber bültenleri incelendi. İncelenen ana haber bültenlerinde haberlerin dramatize edildiği, olumsuz niteliktekilerin ön plana çıkarıldığı tespitine yer verilen çalışmaya göre, haberlerin yüzde 58'i izleyiciyi hüzünlendiren, kaygılandıran veya sinirlendiren, yani "olumsuz duygular hissettiren" türden konular içeriyor. Kaza, kapkaç, hırsızlık, iflas, dolandırıcılık, terör, kavga, siyasi polemik, doğal afet ve cinayet gibi negatif konuların işlendiği bültenlerdeki haberlerin yüzde 9'u pozitif duygular hissettiriyor, yüzde 33'ü ise bilgilendiriyor. İncelenen televizyonlardan 5'inin ana haber bülteninde dramatik öğelere yüksek oranda yer veriliyor. Dramatik öğelere en fazla yer verilenler ise kaza, cinayet, hırsızlık, tecavüz, taciz ve kavga gibi "3. sayfa" haberleri. Çalışmada, tecavüze uğrayan kadın ya da istismar edilen çocukla ilgili detayların veriliş şekli eleştirilerek, "İzleyicinin uğradığı bu ağır saldırının, zihinleri kirletip şiddeti normalleştirmekle kalmayıp mağduru metalaştırdığı" analizine yer verildi. A.A
Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Uzman Klinik Psikolog Çağrı Beyaz, futbolda şiddeti değerlendirdi.
  • Hayvana şiddet uygulayan bireylerin psikolojik durumunu sağlıklı olarak tanımlamak imkânsız. Uzmanlar söz konusu bu kişileri antisosyal olarak adlandı
  • İlişkilerde yaşanan sorunların önemli bir kısmının, yanlış anlama ve problem çözme yönteminin bilinmemesinden kaynaklandığını belirten Psikiyatrist Pr
  • Şiddetin Nedenleri Nelerdir? Prof. Dr. Nevzat Tarhan her yönüyle şiddeti değerlendirdi.
  • Son günlerde birçok şehirden gelen çocuğa yönelik şiddet haberleri, kamuoyunda infiale yol açtı. Özellikle ebeveynleri tarafından şiddete uğrayan bebe
  • Toplumda her geçen gün artan şiddetin yansımaları insanlara ve hayvanlara çektirilen eziyetlerle de vicdanları sızlatıyor.
  • Randevu Al