Deprem Travma Psikolojisi

Ölümcül ama önlenebilir

İntihar! Ölümcül ama önlenebilir...

Ölümcül ama önlenebilir

İntihar! Ölümcül ama önlenebilir... Her yıl 800.000 kişinin intihar ederek hayatına son verdiğini belirten uzmanlar; dünya üzerinde her 40 saniyede bir intiharın gerçekleştiğini, oysa ki vaktinde fark edildiği takdirde önlenebilir bu soruna 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü vesilesi ile dikkat çekiyor.

intihar2014 yılında yayımlanan Dünya Sağlık Örgütü İntiharı Önleme raporuna göre;  dünyada her yıl en az 800 Bin kişi intihar ederek yaşamına son vermektedir. Zengin ülkelerde erkeklerin intihar etme olasılığı kadınların üç katı iken, daha fakir ülkelerde bu oran 1,5 kata inmektedir. Dünya genelinde 15-29 yaş aralığında en büyük ikinci ölüm nedeni intihardır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; ülkemizde 2013 yılında ölümle sonuçlanan intihar girişimi sayısı 3.189 olarak tespit edilmiştir. Buna karşın 2013 yılı trafik kazasından  ölüm 3.685 olarak saptanmıştır. Bu rakamlar, intihar girişimi nedeniyle ölümlerin sayısının yüksekliğini göstermesi açısından önemlidir. Cinsiyete göre bakıldığında intihar edenlerin %73’ünü erkekler, %27’sini kadınlar oluşturmuştur. Yaşa göre bakıldığında ise en fazla intihar olayı 75 üstü yaş grubunda görülürken, en az intihar olayı 35-39 yaş grubunda görülmüştür. Erkeklerde 75 üstü yaş grubunda, kadınlarda ise 15-19 yaş grubunda intihar oranları yüksek saptanmıştır.

BAŞLICA NEDENLERİ ;

İntiharın birçok nedeni olmakla birlikte, başlıca kaynağı ruhsal hastalıklardır. İlişki sorunları, ekonomik kayıplar, yalnızlık, düş kırıklığı, utanç, aşağılanma, başarısızlık, aile içi çatışmalar gibi zorlayıcı hayat olayları da intihar riskini artırmaktadır. Bununla birlikte bu risk faktörleri tek başına intihara yol açmamakta, genellikle ruhsal hastalıklarla birlikte olduğunda intihara neden olmaktadır. Nitekim araştırmalar, intihar girişiminde bulunanların %90'ından fazlasının o sırada psikiyatrik bir rahatsızlığının olduğunu göstermektedir. İntihar davranışı için risk, psikiyatrik rahatsızlığın tipine göre değişir. İntiharların yaklaşık %60'ının depresif bozukluk ve bipolar bozukluktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Ayrıca şizofreni, alkolizm ve kişilik bozukluğu da intihar riskini artırmaktadır. İNTİHAR DAVRANIŞINI TANIMLAMA İntihar düşüncesi kişinin kendine zarar verme veya öldürme düşünceleridir. Davranışa yansımayan intihar düşünceleri intihar girişimine göre daha sık görülür. Ciddi intihar düşünceleri  gelecekteki intihar girişimi için önemli bir göstergedir.

İKİ TÜR İNTİHAR GİRİŞİMİNDEN BAHSEDEBİLİRİZ ; Yüksek ölümcül girişimler kurtarılma şansının az olduğu daha dikkatli planları içerir ve ateşli silahlar gibi ölümcül yöntemler kullanılır. Bu girişimlerde kurtulma olasılığı düşüktür. Bu tür girişimlerin erkeklerde görülme sıklığı daha yüksektir.

Daha az ölümcül girişimler sosyal krizler sonrası olur ve esasen bir yardım çağrısıdır. Diğer bir deyişle yakınımız, ciddi bir sıkıntıdan geçtiğini yardım istediğini bize bu davranışla söylemiş olur. Bu intihar girişiminin tekrarlamaması için kişinin yardım almasını sağlamak hayati önem taşımaktadır. Bu tür girişimler kadınlarda daha sık görülür. İNTİHARI NASIL ÖNLERİZ ? Önceki intihar girişimi gelecekteki intihar için önemli bir göstergedir. Ailenin diğer bireylerinde intihar girişimlerinin yaygınlığı da kişinin intihara eğilimi açısından kayda değer bir göstergedir. Bu tür vakalarda, daha dikkatli olmak ve zamanında önlem almak yaşamsal önemdedir. Yakınımız  depresyondaysa, ümitsizlikten ve ölmekten bahsediyorsa yaşamak için nedeni olmadığını söylüyor veya ima ediyorsa bu söylemleri ciddiye almamız çok önemlidir. Ayrıca daha önce intihar girişiminde bulunmuş yakınlarımızın ölümcül intihar girişimi açısından risk altında olduğunu bilerek yakınımızın ruhsal durumundaki değişimlere dikkat etmeliyiz. Yukarıda değinilen risk faktörlerini göz önünde bulundurarak, intihar eğiliminde olduğunu düşündüğümüz bir yakınımız var ise onun bir psikiyatriste başvurarak  yardım almasını mutlaka sağlamalıyız. İntihar riski içinde bulunan kişilere duyarlı davranmak, intihar girişiminde bulunmuş olanlara karşı ön yargıdan kaçınmak ve tedavilerine destek vermek kritik önemdedir. Çünkü intihar, ölümcül ama önlenebilen bir sorundur. KADIKÖY ŞİFA
Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Yetersizlik duygusunun bir noktaya kadar sağlıklı olduğunu belirten uzmanlar rahatsızlık verdiği noktada bir özgüven sorununa dönüşebileceğinin altını
  • Sanal ilişkilerin kurulmasıyla mutsuz eden yalnızlıkların arttığını belirten uzmanlar, insanların bazen de yalnızlığı seçtiğini söylüyor. Prof. Dr. N
  • Sanal ilişkilerin kurulmasıyla mutsuz eden yalnızlıkların arttığını belirten uzmanlar, insanların bazen de yalnızlığı seçtiğini söylüyor. Prof. Dr. N
  • Seçim döneminde medya kullanımını kısıtlamak ruh sağlığı için önemli.
  • Nevrotik bozukluk güvensizlik, kaygı, huzursuzluk, nefret, odaklanamamak, plansızlık gibi belirtilerle ortaya çıkan bir duygu durum bozukluğudur.
  • Sorumluluk duygusu, insanın hayata adapte olmasını sağlayan bir duygu. Öyle ki henüz bir yaşından itibaren eğitimle çocuğa kazandırılması gereken bir
  • Randevu Al