Öğretmenlere otizm eğitimi

İlkokul, ortaokul ve liselerdeki öğretmenlere otizm eğitimi verilecek.

Öğretmenlere otizm eğitimi
Paylaş:

İlkokul, ortaokul ve liselerdeki öğretmenlere otizm eğitimi verilecek. otizmAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca otizmli bireylerin ve ailelerinin toplumsal hayata daha fazla katılımlarını sağlamak için hayata geçirilecek ulusal eylem planı hazırlandı. Otizm konusundaki bilinç düzeyinin artırılması için anaokul, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki öğretmenlere konuyla ilgili farkındalık eğitimi verilmesi, otizmlilerin istihdamına yönelik “iş koçluğu” sisteminin oluşturulması hedefleniyor. İlgili bakanlıklar ile kurumlarla hazırlanan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da dün katıldığı “İstihdamda Engel Yok” programında “bizzat takipçisi olacağını” belirttiği planda, öncelikle toplumun tüm kesimlerinin otizm konusundaki farkındalık düzeylerinin artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda aile hekimlerine ve sağlık personeline otizmle ilgili temel bilgileri içeren hizmet içi eğitim verilecek. Anaokul, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki öğretmenler için farkındalık eğitimi düzenlenecek. 1-3 yaş grubunda çocuğu olan aileler için otizmle ilgili kitapçıklar ve broşürler hazırlanacak. Ayrıca özel eğitim, psikiyatri, nöroloji gibi alanlarda çalışan akademisyenlerle sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden “bilimsel danışma kurulu” oluşturulacak. Kurul, bakanlıklara konuyla ilgili çalışmalarda öncülük edecek.

OTİZM HAKKINDA HER ŞEY

Planda erken tanı, müdahale ve izleme de önemli yer tutuyor. Bunun için “otizmde tanı ve tedavi protokolü” çalışması ve tanı konulanları izleme programlarının tamamlaması hedefleniyor.

ARAMA VE İZLEME ÇALIŞMALARI ZORUNLU OLACAK

Otizm bozukluğuyla ilgili arama ve izleme çalışmalarının zorunlu hale getirilmesi istenen eylem planında ailelere yönelik çalışmalar da yer alıyor. Planda otizm tanısı almış çocuğu olan ailelerin bu konuda bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve yönlendirilmesiyle gerekli sosyal desteğin sağlanması amaçlanıyor. Bunun için sağlık kuruluşlarında otizm tanısı alan bireye sahip aileleri bilgilendirmek, onlara rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak için “aile destek birimleri” kurulacak. İlgili bakanlıklarla yapılacak çalışmalarda otizm tanısı konulmuş çocuğa sahip aileler yasal haklar, özel eğitim, iyileştirme, rehberlik, danışmanlık ve aile eğitimi konularında bilgilendirilecek. Ayrıca bu ailelerin gerekli sosyal desteği almaları sağlanacak. A.A