Öğrenciler bilimsel düşünmeyi öğrenecek

Ortaokul öğrencilerinin bilim uygulamaları seçmeli dersiyle merak etme, sorgulama, gözlem ve araştırma yapma, eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme becerileri geliştirilerek, bilimsel düşünme yeteneği kazanmaları amaçlanıyor.

Öğrenciler bilimsel düşünmeyi öğrenecek

Ortaokul öğrencilerinin bilim uygulamaları seçmeli dersiyle merak etme, sorgulama, gözlem ve araştırma yapma,  eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme becerileri geliştirilerek, bilimsel düşünme yeteneği kazanmaları amaçlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıldan itibaren ortaokulda seçmeli ders  olarak okutulacak bilim uygulamaları dersinin programını belirledi. Ortaokul ve imam hatip ortaokulu öğrencilerine uygulanacak derste Talim  ve Terbiye Kurulu'nca hazırlanan eğitim ve öğretim materyalleri kullanılacak.  Bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilere erken yaşta olaylara  bilimsel bakış açısı kazandırılması gerektiği belirtilirken dersle öğrencilerin  çevrelerindeki olayların bilimsel temellerini keşfetmeleri isteniyor. Bilim  uygulamaları dersiyle öğrencilerin, şu özellikleri kazanmaları amaçlanıyor:

ÇOCUK GELİŞİMİ HAKKINDA HER ŞEY

“Doğada ve çevrelerindeki olaylara bir bilim insanı gözüyle  bakabileceğinin farkına varmalarını sağlamak. Merak etme, sorgulama, gözlem ve  araştırma yapma, yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme gibi  becerilerini geliştirerek, bilimsel düşünme yeteneği kazandırmak. Günlük hayat ve  doğayla bilim arasında ilişki kurabilme yeteneği kazandırmak. Çevrede ve doğada  meydana gelen tüm olayların farklı bilim dallarıyla incelenmesine rağmen bir  bütün halinde gerçekleştiğini fark ettirmek. Farklı derslerde öğrenilen ve  öğrencilere soyut gelebilecek kavram ve terimlerin somut olarak  gözlemlenebilmesini ve anlaşılabilirliğini sağlamak. Araştırma yaparken uygun  bilimsel yöntem aşamalarını seçerek kullanabilmelerini sağlamak. Bilimsel  olayların basit etkinliklerle de açıklanabileceğini keşfetmelerine yardımcı  olmak. Kendilerinin, toplumun ve çevrenin karşılıklı faydasını gözeten tutum ve  değerler geliştirmeye teşvik etmek. Teknolojik gelişimin ancak bilimsel temellere  dayandığında var olabileceğini anlamalarını sağlamak. Yaşamında ne yaptığını, ne  tasarladığını ve ihtiyaçlarına göre neler tasarlayabileceğini bilen bilinçli  bireyler yetiştirmek. Bilimsel bilginin 'değişebilir olma, gözlem ve çıkarıma  dayanma, hayal gücü ve yaratıcılık, kanun ve teori farklılığı' gibi özelliklerini  etkinliklerle öğrenmelerini sağlamak.”

ÇOCUĞUNUZ OKULDA DAHA BAŞARILI OLABİLİR

ÖĞRENCİLER BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA YAPMAYA HEVESLENDİRİLECEK

Öğrenciler bilim uygulamaları derslerinde hem öğretmenleri eşliğinde  deneyler yapabilecek hem de bağımsız araştırmalar yapmaları için zamanla  heveslendirilecek. Öğrencilerin derste etkinlikleri yaparken gözlem, ölçme, veri  toplama, verileri sınıflandırma, sayı-uzay ilişkisi kurma, iletişim kurma, tahmin  etme ve çıkarımdan oluşan temel bilimsel süreç becerilerini kazanmalarına özen  gösterilecek. Ayrıca yine bu ders kapsamında öğrencilerin deneysel çalışma ve  araştırmalarını yaparken tarafsız davranma, açık fikirli olma, öğrendiği her  bilginin doğruluğunu sorgulama, mantıksal davranma ve en önemlisi meraklı olma  özelliklerini içeren bilimsel düşünce alışkanlıklarını öğrenme ve uygulama  yolunda önemli aşamalar kaydedilmesi planlanıyor.

UYGULAMADA ESNEK YAPI

Dersin uygulanmasında etkinlik çeşidi, mekan, yöntem ve kullanılan araç  ve gereçlerde esnek yapıda kullanılması planlanıyor. Deneyler veya etkinlikler  orijinal seçilmiş, öğrencileri usandırmadan, eğlenceli ve her aşamasında farklı  kazanımların sağlandığı etkinliklerden oluşacak. Ders, kavramlar ve terimlerin öğretilmesi yerine öğrencilerin  çevrelerinde meydana gelen olayların bilimsel temellerini keşfetmelerini  amaçlayan çeşitli etkinliklerle işlenecek. Öğretmenler güvenli bir ortamda etkinliklerin gerçekleşmesini sağlayacak,  gerektiğinde aktif olarak etkinliklere katılacak. Öğretmenler ayrıca 5 ve 6.  sınıflarda daha çok rehberlik eden bir rol üstlenirken, 7 ve 8. sınıflara ise yol  gösterici olacak.  A.A
Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Erkekler için çocuk sahibi olmak büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Eşiniz baba olmaya hazır mı? İşte cevabı.
  • Doktorlara göre, sevgisiz bir çocukluk ömür boyu sorunlara yol açabiliyor. Sevgisizlik yaşam boyunce kötü tecrübeler çektirebiliyor.
  • Çocuğun ruhsal, bedensel ve zihinsel gelişimi için anne çok önemlidir. Çocuğun eğitiminden birinci derece­den sorumlu kişi de annedir.
  • Kuralları çiğniyorsa nasıl davranmalısınız? İşte çocukla doğru iletişim kurmanın 13 yolu.
  • Çocuk nasıl utangaç oluyor? İşte formülü! Çocuklarda utangaçlığın okul döneminde başarısızlığa yol açabileceği uyarısını yapan uzmanlar, 0-6 yaş arası
  • Evlat edinilen çocukların ebeveynlerine ışık tutacak bilgiler...
  • Randevu Al