Deprem Travma Psikolojisi

Öğrenciler Akıl oyunlarıyla gelişecek

Ortaokul öğrencileri “Zeka Oyunları” seçmeli dersinde su dokudan sihirli piramide, kare bulmacadan, üç boyutlu şekil oluşturmaya kadar birçok oyun sayesinde gerçek hayatta karşılaşacakları problemleri oyunla çözmeyi öğrenecek.

Öğrenciler Akıl oyunlarıyla gelişecek

Ortaokul öğrencileri “Zeka  Oyunları” seçmeli dersinde su dokudan sihirli piramide, kare bulmacadan, üç boyutlu şekil oluşturmaya kadar birçok oyun  sayesinde gerçek hayatta karşılaşacakları problemleri oyunla çözmeyi öğrenecek.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın hazırlattığı “Ortaokul ve İmam  Hatip Ortaokulu Zeka Oyunları Dersi Öğretim Programı”, 2012-2013 öğretim  yılından itibaren 5. sınıflardan başlayarak 6, 7 ve 8. sınıflarda kademeli olarak  uygulanacak.

ÇOCUK GELİŞİMİ HAKKINDA HER ŞEY

Programa göre, ders kitabı hazırlanmayacak. Öğretim materyalleri Başkanlık tarafından hazırlanarak dağıtımı yapılacak. Zeka Oyunları dersinde öğrencilerin zeka potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi; problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesi,  hızlı ve doğru karar vermesi, sistematik bir düşünme yapısı geliştirmesi, zeka oyunları kapsamında bireysel, takım halinde ve rekabet ortamında çalışma becerileri geliştirmesi ve problem çözmeye yönelik olumlu bir tutum geliştirmesi hedefleniyor. Ders, öğrencilerin problemleri algılama ve değerlendirme kapasitelerinin geliştirilmesini, farklı bakış açıları oluşturabilmelerini, problemle karşılaştıklarında hızlı ve doğru karar verebilmelerini, bir konuya ve çözüme  odaklanma alışkanlığı geliştirmelerini, akıl yürütme ve mantığı etkili bir  şekilde kullanma kapasitelerini geliştirmelerini sağlayacak. Öğrenciler ders sayesinde, zeka oyunlarında bireysel çalışmalar ve grup çalışmalarında kendi yeteneklerini ve potansiyellerini daha iyi tanıyacak,  özgüvenlerini geliştirecek, başarı için sistemli ve disiplinli çalışma alışkanlıkları kazanacak ve başarısızlık halinde yılmadan alternatif çözümler ve stratejiler oluşturma tutum ve davranışlarını geliştirecek. Dersi 5, 6, 7 veya 8. sınıflarda, zeka oyunlarında yetkinlikleri değişik düzeyde gelişmiş öğrenciler alabileceği gibi aynı sınıf içinde değişik yetkinlik düzeyinde olan öğrenciler de alabilecek. Bu nedenle uygulamada öğretim programı, başlangıç düzeyinde oyunun kurallarını, temel bilgi ve becerileri kazanmayı, orta düzeyde uygulama yapma ve problem çözmeyi, ileri düzeyde ise yaratıcı düşünme,  analiz etme, özgün fikir ve yaklaşımlar ortaya koyma ve değerlendirme yapma gibi bilgi ve becerileri içeren basamaklı öğretim yaklaşımı kullanılacak.

OYUNLAR VE KAZANIMLARI

Derste, zeka, akıl, mantık, işlem, strateji, karma zeka, sözcük-mantık ve mekanik oyun üniteleri yer alacak. “Zeka oyunları” ünitesinde öğrencinin seviyesine uygun olarak farklı zeka oyunlarından örnekler üzerinde çalışma yapılacak. Karşılaşılan zeka oyunlarından örnekler verilecek. Öğrencinin zeka oyunları çözerken uyulması gereken temel kuralları kavraması sağlanacak ve basit düzeyde oyunlar oynanarak tanıtılacak. “Akıl Oyunları” ünitesi işlenirken de öğrenciye dünyada yaygın olan akıl oyunları gösterilecek. Öğrenci, akıl oyunlarının kurallarını kavrayacak,  akıl oyunlarında verilen ipuclarının değer sırasını fark edecek ve akıl oyunlarında sayı ve sembollerle birleşim koşullarını sağlayan stratejiler geliştirecek. Ders sayesinde akıl oyunlarında kendine özgü birleşim stratejilerini kullanarak problem çözecek öğrenciler, yeni akıl oyunları da  tasarlayacak. Bu ünitede öğrenciler sudoku, sihirli piramit, bölgesel sudoku, ABC  bağlamaca, ABC kadar kolay, patika, apartmanlar ve çit oynayacak. “İşlem Oyunları” ünitesiyle sayılar kullanılarak işlemsel stratejiler geliştirilecek. Öğrenci, işlem oyunlarında çözüm aşamalarını uygulayarak kendine özgü işlem oyunları tasarlayacak. Öğrencilere kendoku (tek işlem), işlem karalama, kendoku (4 İşlem), işlem karesi, çarpmaca, kapsül, kakuro ve sütun gibi oyunlar gösterilecek. Strateji geliştirmenin önemine vurgu yapılacak ve soyut sembolleri kullanarak hareket stratejileri oluşturulacak “strateji oyunları” ünitesiyle,  derste centilmenlik sınırları içinde nim, tactix, 4x4 dama, tic tac toe, üçtaş,  dokuztaş, sayı bulmaca, hex, tavşan ve tazılar, mankala türleri, Türk daması,  Amerikan daması ve Çin daması oynanacak. “Karma Zeka Oyunları”nda öğrenci rakipli oyunlarda oyun bileşenlerinin konumsal özelliklerini tanıyacak, taktik sıralama yapacak, hareket hamleleri  planlayıp uygulayacak ve rakipsiz oyunları soyut grafik sembollerle modelleyecek.  Öğrenci böylelikle hem çözüm stratejileri hem de kendine ait stratejiler geliştirecek. Ünite boyunca kap aktarma oyunları, satranç, problemleri,  karma oyunlar, kibrit oyunları, nehir geçme oyunları, şapka soruları oyunları uygulanacak. Sözcük ve mantık oyunlarındaki farklı bilim alanlarına ait sözcük ve kavramların kullanılacağı mantık oyunlarında ise semantik stratejiler kullanılacak. Sözcük ve mantık oyunlarında verilenler arasında mantıksal ilişkiler kurulacak. Öğrencilere anagramlar, üç değişkenli mantık oyunları,  sözcük merdiveni, dört değişkenli mantık oyunları, şifreler, mantık karesi, kare bulmaca, yalancı-doğrucu mantık oyunları gösterilecek. “Mekanik Oyunlar” ünitesinde de öğrencilere tangram, üç boyutlu küp sayma ve şekil oluşturma oyunları, t puzzle, üç boyutlu küp sayma ve şekil oluşturma oyunları, tetromino, pentomino oyunlarıyla üç boyutlu nesnelerin hareket ve ilişkilerini kavrama, üç boyutlu şekiller oluşturma, kendine özgü yaklaşımlar geliştirme ve yeni üç boyutlu cisim oyunları tasarlama becerileri kazandırılacak. A.A
Paylaş:



İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı, Prof. Dr. Nilgün Sarp depremin, çocuğun ruh sağlığı üzerine yapabileceğ
  • Güven ve sevgi dolu bir baba-çocuk ilişkisinin çocuğun kendini değerli hissetmesini sağladığını belirten Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, çocukluğ
  • Erkekler için çocuk sahibi olmak büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Eşiniz baba olmaya hazır mı? İşte cevabı.
  • Çocuğunuz yaramaz ise bu onun ileride iş hayatında başarılı olacağı anlamına gelebilir.
  • Kâbuslar, uyku terörü, uyurgezerlik gibi uyku bozuklukları çocukların bedensel ve ruhsal gelişimlerini olumsuz yönde etkiliyor.
  • Solaklara yapılan baskı, disleksi ve kekemeliğe yol açabilir.
  • Randevu Al