Deprem Travma Psikolojisi

NP-AMATEM hizmete gridi

NPİSTANBUL Hastanesi’ndeki NP-AMATEM’de ilaçlı ve ilaçsız olmak üzere iki ana bağımlılık tedavi modeli uygulanıyor.

NP-AMATEM hizmete gridi

Ümraniye NPİSTANBUL Hastanesi’ndeki NP-AMATEM’de ilaçlı ve ilaçsız olmak üzere iki ana bağımlılık tedavi modeli uygulanıyor.

İLAÇSIZ TEDAVİ

Madde kullanımını sonlandırma motivasyonunu arttırma, baş etme becerilerini öğretme, yaşam desteklerini arttırma, olumsuz duygularla baş etme gücünü kazandırma, kişilerarası işlevselliği arttırma ve sosyal destekleri güçlendirme en çok kullanılan temel stratejilerdir. Bağımlılığın tekrarını (RELAPS) önleme Bireyler problem teşkil eden davranışlarını belirlemeyi ve düzeltmeyi öğrenirler. Relaps önlemede yoksunluğu hızlandıracak ve relaps yaşayan hastalara yardımcı olabilecek birçok BDT stratejileri uygulanmaktadır. Sürekli kullanımın yol açacağı olumsuz sonuçları ortaya koymak, madde arama davranışı erken dönemde tanımak ve kullanım için yüksek riskli olan durumları belirlemek, baş etme becerileri geliştirmek, yüksek riskli durumlardan uzak durmak ve etkili baş etme stratejileri geliştirmek bu alanda kullanılan tekniklerdendir. Hastalar bağımlılığa ve relapsa özgü konuları öğrenirler, eğitimli ve deneyimli profesyonellerden destek alırlar. Bu programda aile bireyleri de konu ile ilgili eğitilirler. Terapist hastaların benlik saygılarını, kendilerini değerli hissetme duygularını artırmaya yönelik tedavi oturumları yapabilecek nitelikte eğitilirler.

MATRİKS MODELİ

Uyarıcı kullanılan hastaların tedavisinde ve maddeden uzak durmalarını sağlamak için kullanılmaktadır. Hastalar bağımlılığa ve relapsa özgü konuları öğrenirler, eğitimli ve deneyimli bir profesyonelden destek alırlar. Bu programda aile bireyleri de konu ile ilgili eğitilirler. Terapist hastaların benlik saygılarını, kendilerini değerli hissetme duygularını artırma yönelik tedavi oturumları yapabilecek nitelikte eğitilirler.

DESTEKLEYİCİ-EKSPRESİV PSİKOTERAPİ

Zaman sınırı olan eroin ve kokain bağımlıları için adapte edilmiş psikoterapi yöntemidir. İki temel bileşkesi vardır. Destekleyici teknikler hastanın kendi yaşantılarının tartışılarak hastanın kendini rahat hissetmesini amaçlamaktadır. Ekspresif teknikler ise hastanın kişilerarası ilişkiler konusundaki sorunlarını belirleme ve bu konular üzerine tartışmayı hedeflemektedir. Burada problemli duygu ve davranış üzerine maddenin rolüne ve madde olmaksızın bu problemlerin nasıl çözülebileceğine odaklanılır. Hastaların yatarak tedavi gördükleri dönemde bu modeli uygulayabilecek eğitimli personeli olan merkezlerde uygulanmaktadır.

MOTİVASYONU ARTIRMA TERAPİSİ

Hastanın tedaviye başlama ve maddeyi kesme konusunda ki ambivalansını çözümlemesine yardımcı olunarak davranış değişikliği oluşturan motivasyonu artırıcı terapi ile hastaya iyileşme sürecine rehberlik etmekten ziyade hastada hızlı bir değişim konusunda motivasyon sağlamak amaçlanmaktadır. Eşlik eden diğer psikiyatrik hastalıklarla bağımlılığın birlikte görülmesinde oldukça sık görülen bir durum olması nedeniyle bağımlılığı olduğu kadar hastanın eşlik eden psikiyatrik hastalığı da tedavi edilmektedir. Özellikle madde kullanımı olan gençlerde ve ailelerini hedef alan çoklu yaklaşımlı aile tedavisi modeli de uygulanmaktadır. Ama gençlerin ve ailelerin özellikle hastaneden ayrıldıktan sonra tedaviye ayaktan devam etmedeki zorluklar bu tedavi metodunu zaman zaman olanaksız kılmaktadır.

TIBBİ TEDAVİ

Alkol, sigara, esrar, eroin başta olmak üzere hem bağımlılık hastalığının kendisi hem de eşlik eden hastalığa yönelik ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Eşlik eden depresyon ve tedaviye direnç durumlarında ilaç tedavisine TMU da eklenmektedir. Tedavi süresince hastalara grup terapileri, bireysel terapiler, iş-uğraş ve spor aktiviteleri ile destek olunmaktadır. Psiko-sosyal servis tarafından hasta ve ailelerinin yaşadığı psiko-sosyal sorunların çözümlenmesi amacıyla bireysel terapiler ve grup terapileri yapılmakta ve bağımlılık danışmanlığı verilmektedir. Ayrıca sigara bağımlılığı, internet, bilgisayar ve kumar bağımlılığı tanısı alan hastalara da danışmanlık ve tedavi uygulanmaktadır. NP-AMATEM’de tüm bu hizmetleri ekip anlayışı ve birlikteliği ile hastalarına ulaştıran bir tedavi ekibi mevcuttur. Servis hemşireleri, psikologlar, yardımcı doçent doktorlar hocalarının başkanlığında bağımlılık alanında tıpta olan en son yenilikleri hastalarının hizmetine sunarak bu alanda çok önemli başarılara imza atmaktadır. PSİKOHAYAT SAYI 11
Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi ve Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bölgedeki okullarda görevli rehber öğretmenlere özel ö
  • Üsküdar Üniversitesi ve NP Sağlık Grubu’ndan depremzedelere psikolojik destek.
  • Sinirbilim alanında küresel ölçekte seçkin bilim insanlarının yer aldığı Beyin Haritalama ve Tedavileri Derneği (Society for Brain Mapping and Therape
  • Psikiyatri Bilimleri ve Araştırmaları Derneği tarafından düzenlenen “7. Psikiyatri Zirvesi ve 14. Anksiyete Kongresi” 5 – 8 Kasım 2022 tarihleri arası
  • NPİSTANBUL Hastanesi’nin de içinde yer aldığı NP Sağlık Grubu çatısı altında 1999 yılından bu yana EEG Teknisyeni olarak görev yapan ve geçtiğimiz gün
  • Psikiyatrist, yazar Prof. Dr. Nevzat Tarhan, resmi YouTube hesabında yer verdiği içerikleriyle de milyonlarca kişiye ulaşıyor.
  • Randevu Al