MÜZİKLE TEDAVİ PLANI

MÜZİKLE TEDAVİ PLANI

MÜZİKLE TEDAVİ PLANIDetaylı bir müzikle tedavi planının kendine has rasyonelleri olmalıdır.

Müzikle tedavi, kişinin ihtiyacını karşılayan diğer tedavilerle uyumlu olmalıdır. Her ne kadar, bir grupla veya kişiyle çalışılsa da, müzikle tedavi uzmanı, değerlendirme ve yönlendirme sırasında toplanan bilgiler ışığında, bir kişiselleştirilmiş plan geliştirir. Plan, bir hedefler silsilesiyle veya tedavide geliştirilmesi düşünülen cevap taslağı ile başlar. Müzikle tedavinin etkilerini ölçebilmek için, tedavinin uygun bir yapılandırılmış dizayn içinde uygulanması gereklidir. Sistematik bir plan, müzikle tedavinin hazırlanma evrelerinde işin başarısını artırır. Yönlendirilme bilgilerinin gözden geçirilmesi, değerlendirme verileri ve gözlemsel bulgular önemli bir başlangıçtır. Sonra, müzikle tedavi uzmanı algısal ve ifade etmeye yönelik dil geliştirmek için hedef silsilesi belirler. Bu hedef silsilesi içinde; gelişimsel sıra, işlemlerin analizi ve istenilen sosyal cevap listesi yer alır. Daha sonra, grup çalışmasının mı yoksa bireysel çalışmanın mı daha uygun olacağı belirlenir. Müzikle tedavi programının dizaynı, müzikle tedavi uzmanı için verilmesi gereken bir başka önemli karardır.

Plana Başlama

Öğrenme bozukluğu olan sekiz yaşında bir öğrenciye kaba motor hareketlerinin akışkanlığını ve esnekliğini düzeltmek için müzikle tedavi önerilmiştir. Çocuktan kol ve bacak hareketlerini taklit etmesi, çeşitli vücut kısımlarını tanıması, oda içinde hareket eden uzmanı takip etmesi istenir. Gözlemlerin neticesinde, çocuğun yürümesinde katılık ve duruşunda (postür) sertlik tespit edilir. Çocuk hareketleri taklit etmede, vücut kısımlarını göstermede, verilen talimatları yerine getirmede başarılı olamaz. Bu bilgilere dayanarak, esneklik probleminden önce, adı geçen çok temel becerilere odaklanan bir müzikle tedavi planı yapılır.

Konuşma gecikmesi olan çocuklar için açılmış bir merkezde müzikle tedavi, erken dil geliştirme üzerine yoğunlaşır. Burada grubun her bir katılımcısı için hedef, düşüncenin sözel ifadesinin düzeltilmesi ve tam bir cümle kurulmasının sağlanmasıdır. Değerlendirme aracı olarak bir gelişimsel kontrol listesi yapılır ve her çocuğun, farklı seviyelerde algısal ve ifade edici dil fonksiyonuna sahip olduğu görülür. Müzikle tedavi uzmanının burada izleyeceği yol, grup ortamında kişiye özgü bir tedavi planı oluşturmaktır.


Bu örnekte, her grubun ve bireyin ihtiyaçlarının farklı farklı olabileceği, müzikle tedavi uzmanının her zaman tedaviye alınacak kişinin özelliklere göre düşünmesi ve planını ona göre yapması gerektiği vurgulanmaktadır. Tabii ki müzikle tedavinin genel prensipleri vardır. Ancak planlama ve uygulama aşamasında, mevcut şartlara göre hareket esnekliğinin olması gerektiği unutulmamalıdır.

 

Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Motivasyonunuzu kaybettiğiniz anda hayatınızda bazı değişikliklere ihtiyacınız olabilir. İşte öneriler...
  • Kişinin hayatta en çok endişe duyduğu şeylerin başında sevdiklerinin başına kötü bir şeyin gelmesidir. Bu dönem eğer doğru biçimde geçirilmezse kişiy
  • Prof. Dr. Nevzat Tarhan, aşk su gibidir fazla kaynarsa buharlaşır diyor ve ekliyor: Aşkın formülü H20'dur. Pozitif iletişim kurulamazsa aşk buhar olu
  • Sevdiğini hastalık derecesinde kıskananlar, çevresine kötü koku yaydığına inandığı için suçluluk duyanlar, doktor muayenesine genelde kendi kafasında
  • Çocukluk çağında olduğu gibi erişkin yaşamda da DEHB tedavisinde ilaç kullanımı genellikle etkili ve hızlı cevap oluşturur.
  • Teselli edici sözler kişinin üzüntüsünü azaltmaz, aksine artırır. Önce kişilere üzülme, yani kendilerini ifade hakkı tanımak gerekir.
  • Randevu Al