MİDE BAKTERİSİ VE PARKİNSON

MİDE BAKTERİSİ VE PARKİNSON

CUMHURİYET BİLİM TEKNİK EKİ

Louisiana Eyalet Üniversitesi bilimcileri, Parkinson hastalığıyla ilişkili olabilecek bir bakteri saptadı.

Helicobacter pylori bakterisi, mide ülserinin de gelişmesinden sorumlu. Bu bakteriyi farelere aşıladıklarında, hayvanlarda Parkinson hastalığında görülen semptomlar görülmüş. Bilimciler burada enfeksiyonun önemli bir rol oynadığını düşünüyor.

 


Parkinson hastalığında zarar gören beyin, hareketlerin zayıflamasına ve titremelere neden olur. Orta yaşlarındaki fareler (insandaki karşılığı 55 ve 65 yaş) bakteriyle aşılandıktan altı ay sonra daha yavaş hareket etmeye başlamış ve beyinlerindeki dopamin seviyesi de düşmüş. Bu değişimler genç hayvanlarda ortaya çıkmamış.

Anlaşıldığı üzere mide bakterisi beyin için zehirli olan kimyasallar üretiyor. Söz konusu kimyasal Guam’daki insanlarda Parkinson’a benzer bir hastalığa sebep olan sikas (Cycas revoluta) tohumunda görülenle neredeyse aynı.

Kimi bilimciler son araştırmayı ilginç bulsalar da yine de sonuçların dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Nitekim farelerle gerçekleştirilen deneyler sırasında hayvanlara göreceli olarak büyük miktarlarda bakteri aşılanmış ve bunun sonucunda da hareket etmeleri zorlaşmıştı. Yavaşlayan hareketlerden gerçekten de ölen sinir hücrelerinin sorumlu olup olmadığının öğrenilmesi için yeni araştırmaların yapılması gerekiyor.