KRONİK YORGUNLUKLA BAŞA ÇIKIN

Kronik yorgunluk nedir, nasıl başa çıkılır, belirtileri nedir? Okuyun, her türlü bilgiye sahip olun.

KRONİK YORGUNLUKLA BAŞA ÇIKIN
Paylaş:

 

 

 

Klinik seyir hastadan hastaya değişiklik gösterir. Hastaların bir kısmında hastalığa tekaddüm eden bir yıl içinde minor semptomlarla seyreden bir prodromal faz olduğu kabul edilmektedir.

CFS genellikle iyilik (remisyon) ve kötülük (relaps) dönemleri ile siklik seyreder. Bazı hastalar işe dönebilecek kadar düzelirler fakat bazı CFS semptomlarını yaşamaya devam ederler (iyileşme tamamen semptomsuz olma manasına gelmez). Bazı hastalar zamanla tamamen düzelir, bazıları da progressif olarak kötüleşir. Hastalık ilerleyici seyir gösteriyorsa kas ağrıları ve unutkanlık artar, bildirilen depresyon ise azalır. Fonksiyonel durum ve iyilik hissi (well being) açısından karşılaştırıldıklarında, bu hastaların genel popülasyon ve diğer hastalık gruplarına göre daha bozuk oldukları gösterilmiştir (Komaroff 1996).