Deprem Travma Psikolojisi

İş kazaları korkutuyor

İş kazaları yüzde 291 arttı…

İş kazaları korkutuyor

İş kazaları yüzde 291 arttı…

isklazalariTMMOB’a göre 2012 yılında 75 bin olan iş kazası sayısı, 2013 yılında iş kazası sayısı yüzde 291 oranında artışla 191 bine çıktı. Türkiye’de meslek hastalıklarının normalden daha düşük gösterildiğini öne süren TMMOB, “2013 yılında çalışan sayısına göre 75 bin civarında meslek hastalığı tespit edilmesi gerekirken SGK istatistiklerinde meslek hastalığı sayısının 371 olması anlaşılır bir durum değildir” tespitini yaptı. TMMOB’a göre 2012 yılında 75 bin olan iş kazası sayısı, 2013 yılında iş kazası sayısı yüzde 291 oranında artışla 191 bine çıktı.

KAZALAR YÜZDE 291 ARTTTI TMMOB Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi’nin sonuç bildirgesinde Soma, Ermenek ve Torunlar Center gibi facialarla ilgili tespitler yer aldı. Türkiye’de her 100 bin çalışan başına düşen ölümlü iş kazalarında Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sırada yer aldığına dikkat çekilen raporda, iş kazası sonucu sürekli iş göremezlik sayısında belirgin artış yaşandığı açıklandı. TMMOB’un analizlerine göre iş kazası sonucu ölüm sayısı 2004’te 543 oldu. İş kazaları nedeniyle ölümler 2013’te bin 360’a, 2014’te bin 886’ya yükseldi. Buna göre iş kazası sonucu ölümler, 2013 yılında, 2012’ye göre yüzde 83 oranında arttı. 2012 yılında 75 bin iş kazası yaşanırken, 2013 yılında iş kazası sayısı 191 bin 389 oldu. 2013 yılında 2012’ye göre iş kazalarında yüzde 291 oranında artış yaşandı.

RAKAM DÜŞÜK GÖSTERİLİYOR Raporda meslek hastalıklarındaki çelişkilere de yer verildi. Meslek hastalıkları sayısının gerçek rakamlardan daha düşük gösterildiği belirtilen raporda, “Meslek hastalıklarında durumumuz çok trajiktir. 2013 yılında çalışan sigortalı sayısına göre yaklaşık 75 bin civarında meslek hastalığı tespit edilmesi gerekirken SGK istatistiklerinde tespit edilen meslek hastalığı sayısının 371 olması, anlaşılır bir durum değildir” denildi. Raporda iş kazalarıyla ilgili şöyle denildi:

“6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda defalarca yapılan değişiklikler köklü çözümler üreten bir içerikte değildir. Yasada, 2014 yılında Soma, Torunlar İnşaat ve Ermenek’te yaşanan toplu katliamlar üzerine yine kamuoyunu aldatmaya yönelik değişiklikler yapıldı. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iş kazaları ve ölümler artarak devam etti. 6331 Sayılı Yasa ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı eğitimleri özel dershanelere bırakıldı. Bu nedenle birkaç yıl içinde uzman sayısı 100 bini aştı. Her kazadan sonra, işyerinde ücretli olarak çalıştırılan uzmanlar ve hekimler sorumlu tutuldu. İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin özel sektör eliyle yürütülmesini hedefleyen düzenlemeler sonucu ülkemizdeki Ortak Sağlık ve Güvenliği Birimi (OSGB) sayısı 2 binin üzerine çıktı. 2016’DAN ÖNCE UYGULANSIN İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili düzenlemeler bütün işyerlerini ve ev hizmetleri ve tutuklular dahil tüm çalışanları kapsamalıdır. Kamu kurumlarında ve 50’nin altında çalışanın olduğu az tehlikeli işyerlerinde, uzman ve hekim çalıştırılması uygulaması, 2016 haziran ayı beklenmeden hemen başlatılmalıdır. Ülkemizdeki iş kazalarının büyük bir çoğunluğunun küçük ölçekli işyerlerinde olduğu gerçeği göz önünde bulundurularak İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturma zorunluluğu en az 30 çalışanın bulunduğu işyerlerinde zorunlu hale getirilmelidir. Zaman içinde bu sayı kademeli olarak daha da aşağıya çekilmelidir.” HÜRRİYET ANKARA
Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Sorumluluk duygusu, insanın hayata adapte olmasını sağlayan bir duygu. Öyle ki henüz bir yaşından itibaren eğitimle çocuğa kazandırılması gereken bir
  • Sağduyu, huzur ve güvenliğin korunmasında önemli!
  • Bireysel kimliğin yitirilmesine yol açan zihinsel ve fiziksel bir sorun: Tükenmişlik Sendromu.
  • Belirsizliği çözmeye çalışmak öfke ve tahammülsüzlüğü arttırır. Belirsizliklerle yaşamayı öğrenelim ve onları kucaklayalım.
  • Ruh sağlığı sorunlarına sosyal işlevsellik programı ile destek.
  • Randevu Al