İnternet bağımlılığı erkeklerde daha yaygın

Lise öğrencileri arasındaki internet bağımlılığı ihtimalinin erkeklerde daha fazla görüldüğünü ortaya koydu.

İnternet bağımlılığı erkeklerde daha yaygın
Paylaş:

Lise öğrencileri arasındaki internet bağımlılığı ihtimalinin erkeklerde daha fazla görüldüğünü ortaya koydu.

Haber2 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bilimsel dergisi “Düşünen Adam”da yayınlanan araştırma, lise öğrencileri arasındaki internet bağımlılığı ihtimalinin erkeklerde daha fazla görüldüğünü ortaya koydu. Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da bir liseye devam eden ve  araştırmaya gönüllü olarak katılan öğrenciler üzerinde yapılan internet  bağımlılığı araştırmasının sonuçları Düşünen Adam dergisinde yayımlandı.

SANAL BAĞIMLILIK İLE İLGİLİ BİLGİLER İÇİN TIKLAYIN...

Araştırmada, liseye devam eden bir grup ergende internet bağımlılığı ile  yaş, cinsiyet, anne-baba yaşı, anne-baba eğitim düzeyi, kardeş sayısı, evde  internet erişiminin mevcudiyeti, ergenin internet başında geçirdiği süre, ergenin  odasında bilgisayar bulunup bulunmaması, ergenin sigara kullanıp kullanmaması ve  depresyon ölçek puanı gibi değişkenlerin internet bağımlılığı ölçek puanına  etkisinin incelenmesi amaçlandı. Ankete katılanların, yüzde 54'ü kız olmak üzere 211 öğrenciden oluşan  araştırmada, internet bağımlılığı ölçek puanı ile değişkenlerin ilişkisi  incelendi. Buna göre, internette kalma süresi ve depresyon skoru arttıkça bağımlılık  ölçek puanının da arttığı, erkeklerin kızlara göre bağımlılık ölçek puanlarının  istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu, diğer değişkenlerle  bağımlılık ölçek puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olmadığı  tespit edildi. Araştırma sonuçları, lise öğrencilerinde internet bağımlılığı ihtimalinin  erkeklerde daha fazla olduğunu ortaya çıkardı. A.A