Hipnoz Nedir?

Paylaş:

Tüm fonksiyonların çalıştığı, bilincin açık olduğu bir konumda; kesinlikle uyku hali olmadan; istekle elde edilen bir konsantrasyondur.

Tarihçe

Başlıca iki döneme ayrılır 
A) Mesmerden önce
B) Mesmerden sonra
- Magnetizma animal, 1765
- Hipnozla ilk ekstraksiyon(diş çekimi), 1837
- Hipnozun İngiltere'de yasallaşması, 1955
- A.B.D. inde yasallaşması, 1958
- A.B.D. Şov amaçlı kullanımın yasaklanması, 1961
İletişim kurulabilen, hipnoza inanan ve uygulayıcıya güvenen kişilere hipnoz uygulanabilir.İstemeyen, inanmayan ve iletişim kurulamayan(mental retardasyon gösteren, amnesia olan) olgularda hipnoz uygulanamaz.İleri derecede depresiflerde, şizofrenili hastalarda uygulanması sakıncalıdır.

Hipnoz Uyku mudur?
Hipnoz çoğunlukla uyku haliyle karıştırılıp seans esnasında kendinden geçme, bilinç kaybı olarak düşünülmektedir. Oysa ki Bilinçli Hipnoz tam tersine bilincin ve kontrolün kişinin istemi doğrultusunda maksimum düzeylere ulaşması halidir.

Hipnozun Etki Dereceleri

Hastaların %5'i hipnozu hafif düzeyde,%60-65 i orta düzeyde,%20 si derin düzeyde,%10-15 i çok derin düzeyde algılar.

Hipnozun Kullanım Alanları
Medikal amaçlı
Hukuki amaçlı
Eğitim amaçlı
Sportif amaçlı
Güzel sanatlarda

Medikal Kullanımı:
Diş Hekimliği
Jinekoloji
Çocuk hastalıkları
Psikiyatri
Cerrahi 

Hipnodental Tedavi Endikasyonları:
a) Hastanın sakinleşmesi ve korkuların giderilmesinde
b) Ortodontik ve protetik aparelere alıştırılmasında
c) uzun süreli çalışmalar sırasında yorgunluğun giderilmesinde
d) TME disfonksiyonlarının giderilmesinde
e) Fasiyal paraliz, trigeminus nevraljisi tedavisinde
f) Ağrıya toleransın arttırılmasında

Operatif Endikasyonlar:

a) Anestezi ve analjezi sağlanmasında
b) Bulantı refleksinin kontrolünde
c) tükrük akışı ve kanamanın kontrolünde
d) Alerjinin kontrolünde

Hipnoz Teknikleri
A) Direkt Hipnoz
- Gözle tespit, sözle telkin
B) Endirekt Hipnoz
- Uzaktan verilen komutlarla, sözle telkin

Hasta Kabulü:
A) Anamnez
- İletişim kurulabilir mi?
- Hipnozun tedavi alanında mı?
- Kişi sorununu çözmek istiyor mu?

B) Pre-hipnotik hazırlık

- Mayalama(Dr. Öztürk)
- Okuyarak-konuşarak
- Onam

C) Tedavi

Etik Ve Yasa

1979'da hazırlanan HİPNOZ ETİĞİ , Ağustos 1980'de tüm ISH üyeleri oyları ile kabul edilmiştir.Bu bildirge uyarınca:-Doktor, Diş Hekimi ve Klinik Psikologlar tarafından uygulanabilir.

-Her ISH üyesi hipnozun klinik veya bilimsel kullanımında kendi uzmanlık alanının sınırlarını aşmamalıdır.

- Hipnoz bir tür eğlence aracı olarak kullanılamaz.

- ISH üyeleri hipnozun lay-hipnotistlerin (sahne hipnozcularının) uygulamasını destekleyemez.

- ISH üyeleri hipnoz tekniklerini bu tür kişilere öğretemezler

Çeşitli ülkelerde yasal düzenlemeler yapılmış olup doktor, diş hekimi ve klinik psikologların dışında uygulamalar yasaklanmıştır.

A.B.D'de eyaletlere göre farklı cezalar uygulanmaktadır:10bin -200bin dolar arası para cezaları verilip ayrıca 10 gün- 5 yıl arası değişen hapis cezaları verilmektedir.

Tedavide Yeni Bir Yaklaşım

İLETİŞİM-ETKİLEŞİM-DEĞİŞİM

9 Aydan bu yana Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte'sinde yaptığımız çalışmalarda uyguladığımız yeni bir yöntemdir.

Hazırlık devresi olmaksızın kısa zamanda hasta ile iletişim kurarak, verilen komutlarla işbirliği sağlanarak sorunların çözülmesi esasına dayanır.