EVLİLİK ÖNCESİ İLİŞKİYE KARŞI

EVLİLİK ÖNCESİ İLİŞKİYE KARŞI
Paylaş:

A.A

Süleyman Demirel Üniversitesi  Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Elvan Aydemir'in, Yrd. Doç. Dr. Cevdet Yılmaz danışmanlığında 200 öğrenci arasında yaptığı "Gençlik ve cinsellik" konulu araştırmada katılımcıların yüzde 54'ü "Cinselliğin hassas bir konu olduğu ve evlilik öncesi bu tür ilişkilerin uygun olmadığını" beyan etti.

Öğrencilerin yüzde 24'ü bu görüşe katılmazken, kararsız olduğunu belirten öğrenci oranı da yüzde 22 olarak gerçekleşti. Evlilik öncesi cinsel ilişkiyi uygun bulmayan kız öğrencilerin oranı yüzde 66, erkek öğrencilerin oranı ise yüzde 41 oldu.

Araştırmada, "evlilik öncesi cinsel ilişkiyi normal buluyorum, çünkü doğal ihtiyaçtır" diyen kızların oranı yüzde 5'te kalırken, erkek öğrencilerin yüzde 32'si ise evlilik öncesi ilişkiyi normal bulduğunu belirtti.

"Evleneceğiniz kişinin bakir ya da bakire olması sizin için ne kadar önemlidir?" sorusuna erkeklerin yüzde 60'ı "çok önemli”, yüzde 25'i "önemlidir ama çok da sorun değil", yüzde 7'si "hiç önemli değil" cevabını verirken, kız öğrencilerden yüzde 49'u "çok önemlidir”, yüzde 28'i "önemlidir ama çok da değil" yüzde 7'si ise "hiç önemli değil" karşılığını verdi.

"Evlenmeye karar verdiğiniz kişinin bakir ya da bakire olmadığını öğrendiğinizde ne yaparsınız?" sorusunu, erkek öğrencilerden yüzde 31'i, kız öğrencilerden yüzde 8'i ise "hemen ayrılırım" diye yanıtladı.

CİNSEL BİLGİLER ARKADAŞLARDAN VE İNTERNETTEN

Araştırmada öğrencilerin cinsel bilgileri genellikle arkadaşlarından ve internetten edindikleri de tespit edildi. Kız öğrencilerden yüzde 25'i, erkeklerin ise yüzde 77'si cinsellik konusunda yeterince bilgili olduklarını söylerken, bu bilgileri nereden elde ettiklerine ilişkin soruya, kızların yüzde 60'ı ve erkeklerin yüzde 26'sı "arkadaşlarımdan", erkeklerin yüzde 24'ü ise “internetten" karşılığını verdi.

Örneklem grubunun yüzde 57'si "cinselliğin artık bir tabu olmaktan çıkması gerektiğini" savunurken, "Cinsellik konusundaki baskı bitmeli, cinsellik özgürce ve sınırsızca yaşanmalı" görüşüne öğrencilerin sadece yüzde 18'ü katıldı. Öğrencilerin yüzde 57'si ise bu görüşe katılmadığını bildirdi.

Cinsellik hakkında aileleriyle konuşma yapıp yapmadıkları sorusuna katılımcıların yüzde 21'i "rahatça konuşurum", yüzde 46'sı "az da olsa konuşurum" yanıtını verdi.