ERKEN TEŞHİS EDİLEBİLECEK

ERKEN TEŞHİS EDİLEBİLECEK
Paylaş:

Sciencedaily-  Ayda Çayır/ NP GRUP

Massachusetts Hastanesi, Biomedikal Görüntüleme Merkezi'nde geliştirilen yazılım programı ile Alzheimer veya hafif bilişsel bozukluğu olan hastaları normal yaşlılardan kesin olarak ayırt edebildiklerini ortaya koydular. Analiz hastalıktan etkilendiği bilinen beyin yapılarındaki farklıklara dayandırıldı.

Alzheimer teşhisi nörolojik muayene, detaylı tıbbi öykü ve bilişsel işlevsellikle ilgili yazılı testler gibi pek çok faktörün kombinasyonuna dayandırılmaktaydı. Nörogörüntüleme ise öncelikle inme veya beyin tümörü gibi, başka hastalıkları dışlamak için kullanılmaktaydı. Araştırma sonuçları Alzheimer hastalığının tanısal markeri olarak, otomatik, manyetik rezonans görüntülemeye dayalı nöroanatomik ölçümleri kullanmanın fizibilite ve önemini ortaya koyuyor.