Erkek çocuklarda daha çok

Büyüme hormonu eksikliği erkek çocuklarda daha çok görülüyor, biliyor musunuz?

Erkek çocuklarda daha çok
Paylaş:

Büyüme hormonu eksikliği erkek çocuklarda daha çok görülüyor, biliyor musunuz? Haber4Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Selim Kurtoğlu, "Çocukluk döneminde büyüme hormonu eksikliği tanısı konulan hastalarda büyüme hormonu tedavisinin ilk amacı yeterli boy uzamasını sağlamaktır Büyüme hormonu eksikliği erkek çocuklarda daha çok görünmektedir" dedi. Türkan Tuncer Hasçalık Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik yüksekokulu Konferans Salonu'ndaki toplantıda konuşan Prof.Dr. Selim Kurtoğlu, çocukluk döneminde büyüme hormonu eksikliği tanısı konulan hastalarda büyüme hormonu tedavisinin ilk amacının yeterli boy uzamasını sağlamak olduğunu anlatıt. Prof.Dr. Kurtoğlu, şöyle dedi: "Titiz ve ayrıntılı araştırma yapılırsa büyüme hormonu tedavisinin yaşam kalitesini düzelttiği gözlenebilir. Büyüme hormonu dozu bireysel cevaba göre veya hastalığın türüne göre ayarlanmaktadır. Büyüme hormonu tedavisinin sonlandırılması kriterleri arasında yıllık uzama hızının 2 santimetre altına inmesi, kemik yaşının kızlarda 14, erkeklerde ise 16 olması en sık kabul gören kriterlerdir. Çocukluk döneminde büyüme hormonu eksikliği tanısı alan olguların yeniden değerlendirilerek kesin ve kalıcı büyüme hormonu eksikliği olup olmadığı ortaya konulmalıdır. Geçiş periyoduna ve erişkin döneme geçen olgularda büyüme hormonunun olumlu etkilerinin sürmesi amacıyla tedavinin kesilmemesi gerekmektedir. Büyüme hormonu tedavisinin çocuklarda yaşam kalitesi, sosyal kaynaşma ve özgüven kazanma açısından katkısı olduğu gözlenmektedir." ERÜ İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Fatih Tanrıverdi ise, erişkinde çocuklardan farklı olarak büyüme hormonu eksikliği çok nadir olduğunu söyledi. Doç.Dr. Tanrıverdi, şöyle devam etti: "Erişkin hastalarda daha önceleri kilograma göre doz hesabı yapılarak büyüme hormonu tedavisinde kullanılan Büyüme hormonu kontrinsüliner hormon olduğu için diyabet riskini arttırabileceği öngörülmüştür. Büyüme hormonu tedavisinin şu anki bilgilere göre güvenli olduğu kabul edilmektedir, ancak bu konuda daha fazla sayıda hasta içeren uzun dönem çalışmalara ihtiyaç vardır." DHA