Eğlence için problem çözüyorlar

Şempanze olmak demek, kendi isteğiyle bir şeyler yapmak demek. Şempanzeler eğlence için problem çözüyorlar.

Eğlence için problem çözüyorlar
Paylaş:

Şempanze olmak demek, kendi isteğiyle bir şeyler yapmak demek. Şempanzeler eğlence için problem çözüyorlar.

sempanzeLondra Zooloji Birliği’nden Fay Clark’ın araştırmasına göre (American Journal of Primatology) ZSL Whipsnade hayvanat bahçesindeki iki dişi ve iki erkek şempanzeden, primatların (insan hariç) bilişsel yetileri ve el becerilerinin test edildiği bir görevi yerine getirmeleri istenmiş. Maymunlar uzun saplı bir lehimci aletiyle, borulardan oluşan bir sistemden bir nesneyi geçirip, düşürmek zorundaydılar. Birinci deneyde maymunlar sistemden, daha sonra ödül olarak alacakları bir fıstığı geçirmişler. İkinci deneyde ise ulaşamayacakları bir bölmeye düşen kırmızı bir zarı geçirmişler. Fayda-değer analizine göre, görevin sonunda fıstık yiyecek olan maymunların daha hevesli bir şekilde çabalamaları beklenirdi ama öyle olmadı. Yiyecek ödülü olsun, olmasın tüm şempanzeler aynı hevesle oyunu bitirmek için çalıştı. Bu da bir problemi çözen şempanzelerin, insandakine benzer bir memnuniyet duygusu yaşadıkları tahminini güçlendirmekte. BİLİM TEKNOLOJİ EKİ