Çevre kirliliği kanserli insan sayısını artırdı

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet Balık, "Doğu Karadeniz bölgesinde artan sanayi ve kentleşme çevre kirliliğini beraberinde getiriyor" dedi.

Çevre kirliliği kanserli insan sayısını artırdı

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet Balık, "Doğu Karadeniz bölgesinde artan sanayi ve kentleşme çevre kirliliğini beraberinde getiriyor" dedi.

cevrekirlilikBalık, Karadeniz bölgesindeki atık su işleme tesislerinin gerekenin çok altında olduğunu belirtti. Karadeniz'deki kanserli insan sayısının yüksek olmasının, çevre kirliliğinden kaynaklandığına değinen Balık, şunları kaydetti: "Doğu Karadeniz bölgesinde artan sanayi ve kentleşme çevre kirliliğini beraberinde getiriyor. Sanayi atıkları, evsel atıklar, tarımsal atıklar, maden endüstrisi ve her türlü taşımacılık bu kirliliğin sebebidir. Kirlilik akarsular, yer altı suları veya akıntılar yolu kaynağından binlerce kilometre uzağa taşınabilmekte ve geçtiği bölgelerdeki canlılığın tümünü etkileyerek çevresel bir felakete dönüşebilmektedir. Hatta nesiller boyu birikim gösterebilmekte ve insan da dahil olmak üzere her türlü canlı için hayati tehlike oluşturabilmektedir. Maalesef ki çevremizde gördüğümüz kanserli insanların sayısının yüksek olmasının en önemli sebeplerinden biri de çevresel kirliliktir." Bölgedeki pek çok akarsuyun, arıtılmayan evsel ve sanayi atığını denize götürdüğünü de söyleyen Balık, şöyle devam etti: "Bölgedeki pek çok akarsu kaynağı arıtılmamış sanayi ve evsel atığı denize taşımaktadır. Rize Limanı gibi büyük limanlarımız kirliliğin yoğunlaştığı yerlerdir. Ayrıca maden işletmelerinin atıklarının denize bırakıldığı Hopa kirlilik açısından son derece önemlidir. Trabzon hem doğal yollu olabilecek hem de atık yollu biriken kirliliğin tehdidi altındadır. Doğu Karadeniz bölgesinde pek çok kanalizasyon yeterince arıtılmadan açık denize deşarj edilmektedir. Bu da gene bölgedeki genel kirliliğin temel sebeplerindendir. Tarım alanlarındaki toprakların denize akarsu erozyonu ile taşınması ve sahil yolunun denize çok yakın olması sonucu hem egzoz gazları hem de arabalardaki balata gibi bazı parçaların yıpranmaları sonucu ortaya çıkan atık gaz ve parçaların denize karışması bölgedeki canlılığı olumsuz etkilemektedir." Balık, artan çevre kirliliğine karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini, yetkililerin de önlem alması gerektiğini sözlerine ekledi. A.A