BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İÇİN

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İÇİN

A.A

Çocuklarda bağımlılığın önlenmesi için madde bağımlılığında ayrıntılı bir risk haritası çıkarılması önerildi.

 


Çocuklarda sigara, alkol ve uyuşturucu gibi madde bağımlılığının önlenmesi ve bu alanda politikaların geliştirilebilmesi için madde bağımlılığında ayrıntılı bir risk haritası çıkarılması önerildi.

TBMM himayesinde, UNICEF işbirliğinde Emniyet Genel Müdürlüğünce organize edilen ve Swiss Otel'de 3 gün süren 3. Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu tamamlandı.

Çocukların daha güvenli ve korunabilir bir dünyada yaşaması amacıyla düzenlenen sempozyumda, 40'a yakın ülkeden 600 katılımcının iştirakiyle ve 23 oturumda, 93 sözlü, 25 de poster bildirim sunuldu.

Her ülkede önemli bir sorun haline gelen “Çocukların Madde Bağımlılığı” sorununun ele alındığı sempozyumun sonuç bildirgesinde madde bağımlılığının yetişkinlerde olduğu kadar çocuklar arasında da giderek yaygınlaştığı vurgulandı.

Bildirgede, ayrıntılı sosyal savunmasızlık ve risk haritalarının oluşturulması, çocuk ve ergenlerde madde kullanma yaygınlığını yansıtacak sistematik bir veri toplama sistemi ve veri tabanının oluşturulması önerildi.

Aile ortamında erken çocukluk dönemlerinden başlayarak çocuğun duygusal gelişiminin güçlendirilmesi gerektiğine işaret edilen bildiride, madde kullanıma karşı direncin gelişmesi ve çocukların sosyal becerilerine yönlendirilmesi konusunda ailenin bilinçlendirilmesinin son derece önemli olduğu vurgulandı.

Okullarda madde bağımlılığının önlenmesi konusunda ilgili kurum ve kuruluşların ortak anlayış içinde olması gerektiği belirtilen bildiride, gençlerin sigara ve alkole ulaşabilirliğinin önlenmesinin, bağımlılığa giden yolun kesilmesi bakımından üzerinde hassasiyetle durulması gereken önleyici bir hizmet olduğu kaydedildi.

MADDE BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILMALI


Madde bağımlığının tedavisi ve rehabilitasyonunun önemine işaret edilen bildirgede, ancak öncelikle çocukların madde bağımlılığından korunmasının daha da önemli olduğu belirtildi. Madde bağımlılığı konusunda tüm kuruş, kuruluş ve kişilerin daha duyarlı davranması istenen bildirgede, özellikle yazılı ve görsel basında madde kullanımını özendirecek mesajlar verilmemesi ve toplumdaki önyargı ve damgalayıcı tutumun önlenmesi gerektiği belirtildi.

Çocuklarda madde bağımlılığı sorunu ile başa çıkmak amacıyla sosyal politikaların üretilmesi ve yasal düzenlemelerin yapılması istenen bildirgede, madde bağımlılığıyla ilgili olarak şu önerilerde bulunuldu:

“-Madde bağımlılığı ile mücadelede bilimsel bulgular esas alınmalı, kanıta dayalı olarak politika oluşturulmalı.

-Madde kullanımı ile mücadele konusunda ortak bir dilin oluşturulması önemlidir.

-Çocuklarda madde kullanımı ile ilgili kurumlar arasında eş güdüm sağlanmalı ve güçlendirilmeli.

-Madde kullanımı ile ilgili mevcut düzenlemeler ve protokoller etkin biçimde uygulanmalı.

-Suça sürüklenen çocukların adalet sistemine girişinden itibaren her aşamada ikincil mağduriyet yaşamamalarına özen gösterilmeli.

-Denetimli serbestlik ve tedbir kararları etkin, iyileştirici ve topluma bütünleştirici şekilde uygulanmalı.”

ÇOCUKLAR MADDE BAĞIMLILIĞINDAN EYLEM PLANIYLA KORUNACAK


Bildiride, çocukların madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunması ve çocuklar için daha iyi bir gelecek hazırlanması için yakın, orta ve uzun dönemde uygulanabilir çözüm odaklı politikalar ve stratejilerin geliştirilmesine yönelik olarak “Madde Bağımlısı Çocukları Koruma Eylem Planı”nın hazırlanarak dünya ülkelerince onaylanması öngörüldüğü belirtildi.

Her ülke madde bağımlısı olan çocukların içinde bulundukları sorunların potansiyel boyutu ve bu sorunların tespitine yönelik “Madde Bağımlısı Çocuklar Durum Tespit ve Değerlendirme Raporu”nun hazırlanması, elde edilecek sonuçlara göre çözümlerin üretilmesi, sorunun gerçekçi çözümü için kaçınılmaz bir gereklilik olduğu vurgulanan bildiride, söz konusu ülke raporlarının karşılıklı işbirliği içerisinde diğer ülkelerle paylaşıma açık olmasının yararlı olacağı ifade edildi.

2012 DÜNYA ÇOCUK ZİRVESİ

Türkiye'nin ev ev sahipliğinde ve TBMM Başkanlığının himaye ve önderliğinde, BM Genel Sekreteri, ülkelerin devlet başkanları, parlamento temsilcileri ve üst düzey yöneticilerinin katılımı ile karar mekanizmalarının doğrudan harekete geçirilebileceği, Türkiye ve dünya çocuklarına daha iyi bir geleceğin kurulmasını amaçlayan “2012 Dünya Çocuk Zirvesi”nin organize edilmesinin, dünya çocukları adına önemli bir kazanım olacağı belirtilen bildiride, zirve çerçevesinde bir araya gelecek ülke liderlerince, dünyada yaşayan her bir çocuğa daha iyi bir gelecek kazandırmak amacıyla ortak bir taahhüt üstlenmek ve kararlı bir evrensel yardım çağrısı yapması istendi.

Bildiride, düzenlenmesi planlanan zirvede, dünya çocuklarının içinde bulundukları sorunlar ve bu sorunların giderilmesine yönelik durum değerlendirmelerinin yapılması, “Dünya Çocuklarına Daha İyi Bir Gelecek Kurma” gündemi kapsamında, “2011–2021 Çocuk Haklarını Koruma Eylem Planı'nın hazırlanarak dünya ülkelerince onaylanması, “Dünya Çocuk Zirvesi”nin Türkiye'nin ev sahipliğinde ve “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” etkinlikleri kapsamında geleneksel hale getirilerek, her yıl çocukların yaşadıkları sorunlardan birinin gündem maddesi olarak ele alınması ve Dünya çocuklarının sorunlarının çözümü ve çocuklar için daha iyi bir gelecek kurulmasına yönelik olarak yakın, orta ve uzun dönemde uygulanabilir politikalar ve stratejilerin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Bildiride, Bilimsel Danışma Kurulu tarafından; 2012 yılında düzenlenecek olan 4. Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu'nda işlenecek temanın; “Çocuk ve Bilişim” olmasına karar verildi.

Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Psikiyatri, ruhsal bozuklukların ve duygusal ve davranışsal bozuklukların kökeni, teşhisi, önlenmesi ve yönetimi ile ilgilenen tıp dalıdır. Bu nedenle
  • Metabolik sendrom, kalp hastalığı, diyabet, felç ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalık türüdür. Metabolik sendromun altında yatan nede
  • Kadın-erkek ilişkilerinde en kritik soru bu olsa gerektir. Evliliğin başlangıcında romantik duygular daha baskındır. İkinci dönemde kişilik ve güç çat
  • Nikotin bağımlılığı Kalp hastalığı, felç, kanser, akciğer hastalığı ve diğer birçok sağlık durumu riskinizi artırmanın yanı sıra, sigara içmek beynini
  • Özgüven, özsaygı, özdeğer gibi kavramları içeren ego, genler ve stres gibi pek çok faktörden etkileniyor.
  • Krampların nedenleri nelerdir? Krampların nedeni tuz eksikliği midir? Bu ne kadar doğru? Kramp sırasında ne yapmak gerekir?
  • Randevu Al