GENÇLER KÖTÜ DAVRANIYOR

GENÇLER KÖTÜ DAVRANIYOR
Paylaş:

Habertürk

Öfke düzeyi yüksek, kontrolsüz gençler yaşlılara kötü davranıyor. Yaşlıları yaşamları için engel olarak görüyorlar.

 

 
Öfke düzeyi yüksek ve öfke kontrol düzeyi düşük olan öğrencilerin, yaşlı bireylerin aile yaşamı içerisinde olmalarına karşı negatif tutum sergiledikleri belirlendi. Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nca üniversite öğrencilerinin “yaşlı istismarı”yla ilgili düşünceleri ve inanışları ile sürekli öfke ve öfke tarzı arasındaki ilişkisinin belirlenmesine yönelik anket çalışması yapıldı.

Ankete katılanların yüzde 90.7’si “Yaşlıya şiddet yalnızca fiziksel olduğu zaman zararlıdır” cevabını verirken, yüzde 93.8’i de aile bireylerinin birbirlerine karşı duydukları sevgi ve bağımlılığın aile içi şiddeti affettireceğini belirtti. Öğrencilerin yüzde 86.5’i yaşlıya hizmet vermede isteksiz davranmanın bir ihmal şekli olduğunu ifade etti.

Çalışmada “yaşlı bireyi aile yaşamı için bir engel” olarak gören öğrencilerin “sürekli öfke puan ortalaması” 23.47, “öfke kontrol puan ortalaması” ise 20.52 olarak tespit edildi. Anket sonucunda öfke düzeyi daha yüksek ve öfke kontrol düzeyi daha düşük öğrencilerin yaşlı bireyin aile yaşamı içerisinde olmalarına karşı negatif tutum içinde oldukları saptandı.