CİNSEL DAVRANIŞI DÜZENLİYOR

CİNSEL DAVRANIŞI DÜZENLİYOR

Psikohayat Dergisi 8. Sayısı Ekim-Kasım-Aralık  / Medikal newstoday.com

Bağımlı veya kompulsif bozuklukları olan kişiler caydırıcı sonuçlarına rağmen, davranışlarının önüne geçemiyor.

 


Dr. Lique Coolen ve ekibi, caydırıcı sonuçlarla ilişkilendirilen cinsel davranışın durdurulmasında medyal prefrontal korteksin nasıl bir rol oynadığını araştırdı. Medyal prefrontal korteks karar alma ve davranış esnekliğinde rol oynayan bir beyin bölgesidir ve davranışsal durdurmada potansiyel bir arabulucu olarak tanımlanmıştır.

Araştırmacılar sıçanlar üzerinde deneysel bir paradigma kullanarak, medyal prefrontal korteks bozukluklarının kompulsif cinsel davranışa yol açabildiğini saptadılar. Buna karşın, bozukluklar cinsel performansta ve caydırıcı-ödüllendirici uyaranlarla ilişkili öğrenmede değişiklik yaratmadı. Bu durum normal (intakt) medyal prefrontal korteks fonksiyonunun cinsel davranışın normal ekspresyonu için gerekli olmadığına işaret etti.

Araştırma sonuçları ayrıca şu hipotezi destekliyor. Cinsel davranış bir kez caydırıcı sonuçlarla ilişkilendirildiğinde, medyal prefrontal korteks cinsel davranışın engellemesini düzenler. Medyal prefrontal kortekslerinde bozukluk olan hayvanlar caydırıcı sonuçlarla cinsel davranışların ilişkilendirilmesini yapabilmekte, fakat caydırıcı sonuçlar karşısında cinsel ödül arama davranışını baskılayamamaktadırlar.

Tüm bu veriler, medyal prefrontal korteksin kompülsif ödül arayışını düzenlemede genel bir rol oynadığını düşündürür. Bu, dürtü kontrol bozukluklarının altında yatan ortak patolojinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunabilir.

Kompulsif cinsel davranışların madde suistimali ve duygu durum bozuklukları gibi, psikiyatrik bozukluklarla birlikte görülme sıklığı yüksektir. Güncel çalışma medyal prefrontal korteks fonksiyon bozukluğunun riskli veya kompulsif cinsel davranışlara yol açabildiğini düşündürüyor.