Siz hayatı nasıl yaşıyor sunuz?

Başarı, özgürlük, barış, dostluk, sevilmek ve mutluluk... Ama bir bedeli var...

Siz hayatı nasıl yaşıyor sunuz?
Paylaş:

 Bu ve benzeri değerleri şüphesiz ki hemen herkes hayatında görmek ve yaşamak ister. Ancak bu o kadar da kolay değil her şey gibi bunun da bir bedeli var. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan,  "Güzel İnsan Modeli" isimli kitabında "Ne Kadar O Kadar" Retoriği başlığı altında bu konuyu irdeliyor, hayata dair önemli ipuçları veriyor.

Halk jargonunda "ne kadar ekmek o kadar köfte" şeklinde ifade edilen deyişten yola çıkan Rektör Tarhan, deyişi toplumsal değerlere uyarlıyor, çıkan tabloyu da okuyucularıyla paylaşıyor. İşte Rektör Tarhan'ın birey ve toplumun ruh sağlığı için uygulaması gereken o önemli tablosu. Ne kadar korku o kadar bunalım, Ne kadar özgüven o kadar başarı, Ne kadar cesaret o kadar özgürlük, Ne kadar vatanseverlik o kadar güçlülük, Ne kadar adalet o kadar huzur, Ne kadar sosyal sermaye o kadar toplumsal barış, Ne kadar çaba o kadar şans, Ne kadar emek o kadar ücret, Ne kadar sabır o kadar zafer, Ne kadar inanç o kadar sebat, Ne kadar hayal o kadar keşif, Ne kadar ümit o kadar motivasyon,

Ne kadar şükür o kadar dinginlik, Ne kadar tembellik o kadar esaret, Ne kadar samimiyet o kadar ikna, Ne kadar iyi niyet o kadar dostluk, Ne kadar empati o kadar anlaşılmak, Ne kadar dua o kadar yardım, Ne kadar iyilik o kadar sevilmek, Ne kadar bencillik o kadar yalnızlık, Ne kadar dürüstlük o kadar güven, Ne kadar bilgi o kadar güç, Ne kadar veri o kadar doğru karar, Ne kadar sezgi o kadar buluş, Ne kadar merhamet o kadar sükunet, Ne kadar kanaat o kadar zenginlik, Ne kadar saygı o kadar itibar, Ne kadar edep o kadar mutluluk, Ne kadar cömertlik o kadar soyluluk, Ne kadar uygulama o kadar karakter, Ne kadar doğallık o kadar denge, Ne kadar çile o kadar dayanıklılık, Ne kadar merak o kadar ilim, Ne kadar hayret o kadar öğrenme, Ne kadar ilkelilik o kadar onur, Ne kadar düzen o kadar sonuç, Ne kadar dikkat o kadar isabet, ve sonuç olarak ne kadar erdemlilik o kadar insanlık ..."