Mağaralarda binlerce duvar resmi

Meksika’nın Tamaulipas eyaletinde beş bin kadar duvar resmi bulundu.

Mağaralarda binlerce duvar resmi

Meksika’nın Tamaulipas eyaletinde beş bin kadar duvar resmi bulundu.

meksikamagaraArkeolog Martha Garcia Sanchez’e göre İspanyol istilası döneminde dağlık bölgede üç avcı-toplayıcı kültürün yaşadığının kanıtları bunlar. Genelde iyi korunagelmiş duvar resimlerinde kırmızı, sarı, beyaz ve siyah boyalarla avcılık ve toplayıcılık sahneleri görülüyor. Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü’ne (INAH) göre bu sahnelerde insanlar, geyikler, kertenkeleler ve kırkayaklar tasvir edilmiş. Ayrıca takımyıldızlar, dinsel ve soyut çizimler de bulunmuş. “Atların mağarası” olarak isimlendirilen bölgede ise 1.550 duvar resmi sayılmış. Duvar resimlerinin en az üç farklı, Guajolotes, Iconoplos ve Pintos halklarına ait oldukları sanılıyor. Bu kültürlerin ABD sınırındaki Tamaulipas bölgesinde yaşadıkları bilinmiyordu. Bu topluluklar neredeyse iki yüzyıl kadar İspanyol baskısından kaçmış olmalı. İnsanlar suyun ve yenilebilir bitki ve hayvanların bulunduğu San Carlos dağlarına kaçmışlar. İspanyollar dağlara ve vadilere gitmiyorlardı. 1517 yılında ilk kez Yucatan yarımadasına gelen İspanyollar kısa süre içinde ülkenin diğer bölgelerini de fethetmişlerdi. BİLİM TEKNOLOJİ EKİ