KORKUDA KADIN ERKEK FARKI

KORKUDA KADIN ERKEK FARKI
Paylaş:

Şaban Özdemir (NP GRUP)

Kızların erkeklere oranla korkuya daha meyilli olduğuna dikkat çeken psikolog Yıldız Burkovik, gerekçe olarak ise ebeveynlerin tutumlarını gösteriyor. Kızların korkması toplumda normal karşılanırken erkeklerin korkması kabul edilemez bir durum.

 


Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi psikologu Yıldız Burkovik, Dr. Oğuz Tan ile birlikte kaleme aldığı ve Timaş yayınlarından okuyucuyla buluşan "Korkacak ne var" kitabında korkunun cinsiyet ayrımı üzerine önemli değerlendirmelerde bulunuyor.

Kızların erkeklere oranla korkuya daha fazla meyil gösterdiğini ifade eden uzman psikolog Yıldız Burkovik sebep olarak, ebeveynlerin kızları erkeklere nispeten daha bağımlı olmaya itmesi olarak gösteriyor. Çoğu toplumda, kızların herhangi bir şeyden korkmalarının normal karşılandığına vurgu yapan Burkovik, erkeklerin korkmalarının kabul edilemez olduğunu belirtiyor.

Korkunun psikolojisi "Korkacak ne Var" kitabında Burkovik;


"Türk toplumunda da uzun yıllar hâkim olan düşünce, "erkekler korkmaz, ağlamaz" şeklindedir. Halen bu düşüncenin izlerini taşıyan yaklaşımlar görülmekle birlikte, günümüzde pek çok sağlıklı yetişkin, erkeklerin de korkabileceği, ağlayabileceği bilinciyle hareket etmektedir.

Yukarıdaki görüşümüz büyük ihtimalle, kızların erkeklerden daha zarif ve daha duygusal olduğu düşüncesinden kaynaklanan bir korumacılık tablosudur. Bu şartlanma zamanımızda kırılma aşamasındadır."