İyi duymak için...

İyi duymak isteyenler, işitme yetisini kaybetmek istemeyenler mutlaka yapın!

İyi duymak için...
Paylaş:

İyi duymak isteyenler, işitme yetisini kaybetmek istemeyenler mutlaka yapın! Haber5Psychology and Aging adlı dergide yayımlanan ve Toronto'daki Rotman Araştırma Enstitüsü'nden yapılan bir araştırma, 70 yaşındaki bir müzisyenin işitme yetisinin, hiç çalgı çalmamış 50 yaşındaki bir kişi kadar iyi olduğunu ortaya koydu. Araştırma yaşları 18'den 91'e dek kadar değişen bir grubu kapsıyordu. Kanada'daki araştırmacıların incelediği bir grupta, amatör olarak enstrüman çalanlarla, 16 yaşından beri bir çalgı çalan, hala çalmaya devam eden ve müzik eğitimi almış profesyonel müzisyenlerden oluşan 74 kişi vardı. Karşılaştırma yapılan diğer gruptaysa, hayatlarında hiç enstrüman çalmamış 89 kişi bulunuyordu. İnsanlarda işitme yetisi yaşlanmayla birlikte azalıyor. 60 Yaşındaki insanların yüzde 10-30 kadarında orta derecede işitme kaybı gözleniyor. 80 Yaşına gelindiğindeyse, bu oran yüzde 60'ı buluyor. İşitme kaybıyla ilgili temel sorun, özellikle gürültülü ortamlarda konuşulanı işitebilme ve anlayabilmede ortaya çıkıyor. Müzisyenlerin, arka planda gürültü olan ortamlarda yapılan konuşmaları daha iyi işitebildiği gözlendi. Kanadalı araştırmacılar yaşam boyu müzikle uğraşmanın beyinde yaşlanmayla ilişkili değişimleri hafiflettiğini; bunda müzisyenlerin işitsel sistemlerini daha yüksek düzeyde ve düzenli olarak kullanmış olmalarının rol oynayabileceğini düşünüyorlar. İnsanlardaki işitme kaybı konusunda çalışmalar yapan bir kuruluş, müzisyenler dahil herkesin, işitme kaybını önlemek için daha başından önlem almaya çalışması gerektiğini belirtiyor. Action on Hearing Loss adlı kuruluşun tıp araştırmaları merkezi başkanı Dr Ralph Holme, "Müzisyenlerin ilerki yaşlarda işitme kaybını daha az yaşadıkları belirtiliyor olsa da, daha işin başında uygun koruyucu önlemlerle işitme yetisinin zarar görmemesi için çaba gösterilmeli. Biz her zaman, bir enstrüman çalan ya da yüksek sesle müzik dinleyen kişilere, işitme yetisinin kalıcı zarar görmesini engelleyen kulak tıkacı gibi koruyucu önlemler almalarını tavsiye ediyoruz." dedi. BBC