Dil ve Konuşma Gelişimi Aşamaları

Dil ve Konuşma Gelişimi Aşamaları

0-1 YAŞ

1. Anlama

> Konuşmacıya bakarak cevap verir.

> Kendi adı söylendiğinde tepki verir.

> "Buraya bak, buraya gel" sözlerine tepkide bulunur.

> "Hayır" dendiği zaman yaptığı hareketi durdurur.

2. Konuşma

> Ağlamaklı veya ağlamaklı sesler çıkarır.

> Sesli ve sesiz harfleri kendi kendine tekrar eder.

> Yetişkinin konuşmasından sonra sesli olarak iletişimde bulunulur.

> Sözcükleri anlamlı olarak istenilen uyumla söyler ve iletişim kurar.

> Sesleri taklit eder.

1-2 YAŞ

1. Anlama

> "Nerede?" diye sorulduğunda doğru cevap verir.

> "Üstünde, altında, içinde" gibi zarfları anlar.

> Bildiği bir eşya istendiğinde getirir.

> Anahtar sözcükler bulunan basit cümleleri anlar.

> Seri hâlinde ve birbiri ile ilişkili iki talimatı anlar.

> Çevreden gelen sesleri ayırt edebilir.

2. Konuşma

> İlk defa tam olarak anlamlı sözcükler söyler.

> Eşya ya da resimlerin adlarını söyler.

> Bir olayı açıklarken sözcükleri tek tek söyler.

> Adını söyleyerek kendini tanıtır.

> "Ben, benim" zamirlerini kullanır.

> Kişilere, eşyalara, olaylara ilişkin yaklaşık elli sözcük bilir.

> Ayrılma esnasında "bay bay" gibi sözcüklere tepkide bulunur.

2-3 YAŞ

1. Anlama

> Bilinen eşyaların adı söylendiğinde tanır.

> Ne ve nerede ile yapılan sorular sorar.

> Olumsuz ifadeleri anlar.

> Basit öykü kitaplarını dinlemekten zevk alır ve yeniden okunmasını ister.

2. Konuşma

> İki sözcüklü cümleler kurar ve doğru olarak birleştirir.

> Adını ve soyadını söyler.

> Ne ve nerede?" ile soru sorar.

> Olumsuz cümleler kurar.

> Anlayamadığında üzülür.

> Zamirleri kullanır.

> Sözel olarak evet anlamında olumlu tepki verir.

> Basit fiilleri resimlerine bakarak söyler.

> O andaki yaşantılarını anlatır.

3-4 YAŞ

1. Anlama

> Zaman kavramını ifade eden cümleleri anlamaya başlar.

> Kıyaslamaları anlar.

> "Eğer, bundan sonra, çünkü" gibi sözcüklerin kullanıldığı cümleleri anlar.

> Birbirleri İle ilgili dört emri yerine getirir.

> "Haydi taklit edelim" denildiğinde anlar.

2. Konuşma

> Tam cümlelerle konuşur.

> Geçmiş deneyimleri hakkında konuşur.

> Çoğul takılarını kullanır.

> "Ben, benim" zamirlerini kullanır.

> Şarkıları söyleyebilir.

> Konuşmalarında ses hataları olmasına rağmen yabancılar tarafından anlaşılır.

> "Üzerinde, içinde" gibi sözcükler kullanır.

> Sıfatları doğru olarak kullanır.

4-5 YAŞ

1. Anlama

> Birbiri ile ilişkili olmayan üç emri sırası ile yapar.

> "Güzel, daha güzel, en güzel" gibi kıyaslamaları anlar.

> Uzun hikâyeleri dinler ancak çoğu kez gerçekleri yanlış yorumlar.

> Olayların sırasını anlar.

2. Konuşma

> "Ne zaman, nasıl, niçin?" ile sorular sorar.

> Küçük cümleleri birleştirerek bütün bir cümle kurar.

> "Çünkü, böylece" sözcüklerini kullanarak olayların nedenleri hakkında konuşur.

> Gerçekleri karıştırabilir ama öykünün özünü anlar.

> Altı sözcükten oluşan cümleleri taklit eder.

> Basit zıtlıkları bilir.

> "Eğer... ne ... ?" veya “zaman… ne…?" şeklindeki sorulara doğru cevap verir.

> İsim-isim, isim-fiil birleştirmesi yapabilir.

> Telefonla konuşabilir.

5-6 YAŞ

1. Anlama

> Sözel olarak belirtilen iki özel duruma uygun resimleri bulur.

> Soyutlama becerisinin ilk belirtilerini göstermeye başlar.

> Geçmiş gelecek ve geniş zamanı resimlerden ayırt eder.

2. Konuşma

> Dil bilgisi bakımından yetişkinlerin konuşmasına çok yaklaşır.

> Ancak, özne fiil arasındaki uyumla, geçmiş zaman kiplerinde bazı zorluklar vardır.

> Söyleyişlerinde sıraya dikkat eder.

> Bilgi verir ve alır.

> Aile içinde arkadaşları ve yabancılarla iyi iletişim kurar.

> Bildiği basit bir öyküyü sırasıyla anlatabilir.

> Benzerlik ve farklılıkları söyler.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı,

Gecikmiş Konuşma, Aile El Kitabı

Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Çocuğun dil gelişimi doğumdan itibaren izlendiğinde doğuştan getirdiği bir ses kapasitesinin olduğu görülmektedir.
  • Afazi genel olarak, kişilerin düşüncelerini ifade ederken zorluk çekmeleri durumuna verilen isimdir.
  • Kekemelik, konuşmanın akıcılığı ve ritmi ile ilgili bir iletişim bozukluğudur.
  • Beyindeki konuşma merkezlerinde meydana gelen bir hasar sonucunda konuşma, konuşulanı anlama, okuma, yazma, mimik yapma gibi becerilerin kısmen ya da
  • En yaygın afazi türleri içerisinde değerlendirilen global afazi, ne yazık ki hem konuşmayı anlamayı hem de konuşmayı gerçekleştirmeyi güçleştiren bir
  • Konuşma bozukluğu olarak bilinen afazi, ne yazık ki temelinde beyin fonksiyonlarına dayanır. Dil bozuklukları arasında önemli bir yere sahip olan afaz
  • Randevu Al