BEYNE ZARARLI

BEYNE ZARARLI

A.A

Ttermometreler sağlık açısından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle yasakladı. İşte bakanlığın bildirisi.

 


Cıva içeren “klinik termometrelerin-beden dereceleri” piyasaya arzının  durdurulduğu, YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığının yanı sıra ilgili bakanlık ve  kurumlara birer duyuruyla bildirildi.

Duyuruda, tıbbi cihazlar uyarı sistemini yürüten Sağlık Bakanlığına,  cıvalı termometreler ile ilgili meydana gelen muhtelif olumsuz olayların  bildiriminin yapıldığı belirtildi. Gümüş renkte, akışkan, parlak ve kokusuz bir  element olan cıvayı içeren camdan termometrelerin, darbe, düşme ve çarpmalara  karşı dayanıklı olmadığı, bunların kırılması halinde açığa çıkan cıvanın oda  ısısında kolayca buharlaşabildiği vurgulandı.

Bu elementin, okul laboratuvarlarında muhtelif amaçlarla kullanıldığına  da dikkat çekilen duyuruda, cıvanın buharlaşması sonucu solunması ve gıdaların  içine bulaşıp ağızdan alınmasıyla ortaya çıkan zehirlenme bulguları kolay ayırt  edilemediğinden, tanının da kolay konulamadığına işaret edildi.

Duyuruda, şu hususlara dikkat çekildi:

“Cıvanın vücuttan atılması söz konusu olmayıp cıva buharı, hücre  zarından kolaylıkla geçerek beyne ulaşmakta tüm dokulara yerleşmekte, zamanla  dokularda birikim yaparak geri dönüşümü olmayacak nörolojik bulgulara sebebiyet  verebilmekte ve ölümle sonuçlanabilmektedir. Dolayısıyla diğer tür zehirlenmeler  gibi değerlendirilmemelidir. Hatta zamanında tanı konulması durumunda bile  uygulanacak tedavi, ortaya çıkan bulguları ortadan kaldıramamakta ve hastanın  tedavisi sağlanamamaktadır.”

Bu gerekçelerle cıvalı termometrelerin hastalar, sağlık personeli, okul  laboratuvarlarındaki öğrenci ve öğretmenlerle üçüncü kişilerin sağlık ve  güvenliği açısından tehlike oluşturduğuna dikkat çekilen duyuruda, “cıva içeren  termometrelerin piyasaya arzının ihtiyaten durdurulduğu, stoklarda, satış ve  dağıtım zincirinde bulunan ve son kullanıcıya henüz sunulmayanların imalat veya  ithalatçıları tarafından il sağlık müdürlüğü görevlileri gözetiminde imha  edilmesi” istendi.

Duyuruda, “sağlık kurum ve kuruluşları, okul laboratuvarları gibi  kamusal alanda kullanılanların yerine mümkünse cıva içermeyen muadillerinin  kullanılması, mümkün değilse okul laboratuvarlarındaki termometrelerin kilitli  dolaplarda saklanarak öğretmenlerin gözetiminde eğitim ve öğretim uygulamalarında  kullanılması, derecelerin kırılması halinde dökülen civanın koruyucu eldivenlerle  ve bir fırça yardımıyla ağzı sıkı bir kaba konulması, kalan artıkların ise cıvayı  absorbe eden çeşitli kimyasallarla temizlenmesi, cıva konulan kabın da tehlikeli  atık olarak imhaya gönderilmesi ve ortamın havalandırılması gerektiği”  bildirildi.

Cıva ile ilgili mevcut riskler konusunda Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık  kurum ve kuruluşlarında görevli personelin bilgilendirilmesi, kırılan  termometrenin içindeki cıvayla temas edenlerin Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi  Başkanlığı bünyesindeki Ulusal Zehir Danışma Merkezine başvurmalarının sağlanması  da istendi.


Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Psikiyatri, ruhsal bozuklukların ve duygusal ve davranışsal bozuklukların kökeni, teşhisi, önlenmesi ve yönetimi ile ilgilenen tıp dalıdır. Bu nedenle
  • Metabolik sendrom, kalp hastalığı, diyabet, felç ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalık türüdür. Metabolik sendromun altında yatan nede
  • Kadın-erkek ilişkilerinde en kritik soru bu olsa gerektir. Evliliğin başlangıcında romantik duygular daha baskındır. İkinci dönemde kişilik ve güç çat
  • Nikotin bağımlılığı Kalp hastalığı, felç, kanser, akciğer hastalığı ve diğer birçok sağlık durumu riskinizi artırmanın yanı sıra, sigara içmek beynini
  • Özgüven, özsaygı, özdeğer gibi kavramları içeren ego, genler ve stres gibi pek çok faktörden etkileniyor.
  • Krampların nedenleri nelerdir? Krampların nedeni tuz eksikliği midir? Bu ne kadar doğru? Kramp sırasında ne yapmak gerekir?
  • Randevu Al