ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLAR

ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLAR

Hürriyet

Çocuğunuzun küçük bir hareketi ya da sözü, zekası konusunda altın ipuçları veriyor. Nasıl mı?

 

Örneğin konuşmaya erken başlayan, derslerinde arkadaşlarının önüne geçen hatta dünya sorunlarına çözüm arayan yavrunuz üstün zekalı olabilir .
 
Çocukların üstün zekâlı ve üstün yetenekli olduklarını anlayabilmek için bazı davranış ve hareketlerine dikkat etmek yeterli. Aylık kültürel aile dergisi Moral Dünyası ocak ayı kapak konusu olarak üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklara yer verdi.

Dergide Uzman Pedagog Adem Güneş’in ve Üstün Zekâlı/Yetenekli Öğrenciler Eğitmeni Didem Rümeysa Sezginer’in kaleme aldığı yazılarda, çocukların yaptığı hareket ve söylediği sözlerin onların zekâ ve yetenekleri konusunda önemli ipuçları verdiği belirtildi.
Dergide verilen bilgilere göre üstün zekâlı olan çocukların özellikleri şöyle:

BEBEKLER AZ UYURLAR

• Beden yapıları (boy ve ağırlık bakımından) ve sağlık durumları bakımından yaşıtlarına oranla daha ileridir.
• Enerji düzeyleri yüksektir.
• Erken yürürler.
• Erken konuşurlar.
• Bebeklik döneminde daha az uyku gereksinimi duyarlar.
• İlgilendikleri zaman dikkatlerini yoğunlaştırabilirler.
• Kullandıkları dil, yaşıtlarına göre daha gelişmiştir. Sözcük zenginliği, ifade düzgünlüğü dikkat çeker.
• Duyu organı bozuklukları, bedensel sakatlık gibi durumlara normal çocuklara göre daha az rastlanır. Hastalıklara karşı daha dayanıklıdırlar.
• Duyu organları keskin olması nedeniyle bebekliklerinde battaniyelerini üstlerinden atma, giyim eşyalarındaki markalardan, altlarının ıslanmasından rahatsız olma, gürültüye yoğun tepki gibi özellikler gösterebilirler.
• Duyu organlarının aşırı duyarlıkları tat alma duyularında da görülebilir. Mesela iki değişik fabrikanın ürettiği meyve suyu arasındaki farkı hissedebilirler.
• Öğrenme hızları yüksektir. Çabuk ve kolay öğrenirler.
• Dikkat süreleri daha uzundur. Daha kolay odaklanabilirler.
• Düşünme becerileri gelişmiştir. Fikir üretmede daha aktiftirler.
• Kelime hazineleri çok geniştir, bildikleri kelimeleri kolaylıkla kullanırlar.
• Pek çok işlemi zihinsel olarak kolaylıkla başarabilirler.
• Genelleme yapmada, ilişkileri görmede, mantıki çağrışımlarda ileridirler.
• Soyut fikirlere karşı ilgileri fazladır.
• Okul çalışmalarında, akademik konularda yaşıtlarından 1-2 yıl ileridirler.
• Yaş düzeylerinin 1-2 yıl üstündeki kitapları okumaktan hoşlanırlar ve anlarlar.
• Keşfetmekten hoşlanırlar. Kalıplardan, sıradanlıktan uzak kalmayı tercih ederler. Orijinal bilgiler ilgilerini çeker.
• Diğer çocukların farkında olmadığı pek çok alanda bilgi sahibidirler.
• Hafızalarını etkin kullanırlar. Fazla çalışmaya gerek duymadan, duyduklarını ve okuduklarını uzun zaman belleklerinde tutarlar ve hatırlarlar.
• Meraklıdırlar. Çok soru sorarlar ve ilgi alanları geniştir. Zihinlerinde bilgiye karşı bitmeyen bir açlık vardır.
Devamlı öğrenmekten sıkılmaz ve yorulmazlar.