TÜRKLER SADAKATA İNANIYOR

TÜRKLER SADAKATA İNANIYOR

Zaman

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin aile değerlerini ilk kez araştırdı. İşte çarpıcı sonuçlar.

 


Araştırma raporunda, Türk ailesinin toplumsal değişimden korunması için "aile danışmanlığı merkezlerinin'' kurulması önerildi.

Raporda, çocuklara yönelik okullarda "değer eğitimi'' verilmesi istendi. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen "Türkiye'de Aile Değerleri'' araştırması, ailenin Türk halkı için ne kadar büyük önem atfettiğini ortaya koyuyor. Araştırmada, yüzde 50,2 oranında kadınlar, 49,8 oranında da erkeklerle görüşüldü. Görüşülenlerin yüzde 70'i evli, yüzde 57,6'sının ailesi de 4-5 ve daha fazla kişiden oluşuyor.

Evlilik, sadakat ve eşler arasındaki ilişkiye yönelik ifadelerin de incelendiği araştırmada, katılımcıların yüzde 89'u evliliğin temelinde sadakat olduğuna inanıyor. Sadakati zedeleyici davranışlar hem erkekler hem de kadınlar için uygun görülmüyor.

Katılımcıların yüzde 82,2'si evlilik dışı cinsel ilişkinin asla kurulmaması gerektiğini düşünüyor. Görüşülenlerin yüzde 40,8'i kızların flört etmesinde sakınca görmediğini belirtirken, yüzde 42,3'ü flörte karşı çıkıyor. "Anlaşamayan eşlerin boşanmaktan kaçınmaması gerektiğini'' katılımcıların yüzde 60,6'sı kabul ediyor.

Türk toplumunda dini kurallar günlük yaşam içinde önemli bir yer teşkil ediyor. Aile değerleri arasında dini kuralların bireylerin yaşam felsefelerinde etkin bir rol alması gerektiği algısı önemli ölçüde devam ediyor. Katılımcıların yüzde 85,3'ü "insanın sık sık dua etmesi'', yüzde 87,1'i de "ailenin dini ve manevi değerlere bağlı olması'' gerektiğine inanıyor.

AKŞAM YEMEKLERİ BİR ARADA YENİYOR

Araştırmaya katılanların yüzde 83,7'si maddi ve manevi sorunlar olduğunda ilk olarak aileye başvurulması gerektiğini düşünüyor. Ailesinin iyiliği için her türlü sıkıntıya katlanabileceğini ifade edenlerin oranı ise yüzde 90,3.

Araştırma, Türk ailesinin en çok birlikte akşam yemeği yediğini ortaya koyuyor. Buna göre katılımcıların yüzde 92,3'ü ailesiyle akşam yemeği yediğini, yüzde 91,3'ü televizyon izlediklerini, yüzde 91,1'i sohbet ettiklerini, yüzde 79,8'i akrabalarını ziyaret ettiklerini belirtiyor.
Türk ailelerinin tamamına yakını, çocuklarının kendi ayakları üzerinde duracak şekilde yetiştirilmesi gerektiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 83,7'si çocukların evleneceği eşi kendisinin seçmesi gerektiğini belirtiyor.

Evlenmeden çocuk sahibi olma fikrine katılımcıların yüzde 82,4'ü karşı çıkıyor. Görüşülenlerin yüzde 79,7'si de nikâhsız birlikte yaşayabilme durumunu kabul etmiyor.

evlilik, boşanma, sadakat, ihanet, aldatma, yemek, kadın, erkek, aile, çocuk, cinsellik