GENÇLER MEDYAYA GÜVENMİYOR

DHA

Üniversiteli gençler üzerinde uyguladığı anket çalışması, genel olarak medyaya güven olmadığını ortaya çıkardı.

 


Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencilerinin Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Kavaklı yönetiminde, üniversiteli gençler üzerinde uyguladığı anket çalışması, genel olarak medyaya güven olmadığını, medya organları arasında yapılan değerlendirmede de en çok güvenin yüzde 46.41 oranıyla yazılı basına olduğunu gösterdi.

İzmir'de yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören bin 75 genç üzerinde yapılan araştırmada kitle iletişim araçlarının birbirleriyle karşılaştırılmasında, araştırmaya katılanların yüzde 46.41'inin yazılı basına, 27.91'inin internet gazetelerine, 20.56'sının televizyonlara 05.12'sinin ise radyolara daha çok güven duyduğu sonucuna varıldı.

Kitle İletişim Araçlarının tümünün birlikte değerlendirildiği ‘Medyaya güveniyor musunuz?’ sorusuna sadece yüzde 03.81 oranında ‘Medya haberlerine çok güveniyorum’, 24.19 oranında ‘Medyaya güveniyorum’ cevapları verildi. Gençlerin yüzde 51.35'i ‘Medyaya güvenmiyorum’, yüzde 20.65'i ‘Medyaya hiç güvenmiyorum’ dedi.

511'i kadın (yüzde 47.53), 564'ü erkek (yüzde 52.47) olmak üzere toplam 1075 gence uygulanan anket çalışmasına katılanların yüzde 31.44'ü 17- 20 yaş grubunda, 62.14'ü 21-25 yaşlarında, yüzde 06.42'si ise 26 yaşın üzerinde.

Tüm öğrencilerin yüzde 94.98'i değişik biçimlerde gazete okuyor, 05,02'si ise hiç gazete okumuyor.

Gazete okumayanların en çok güven duyduğu medya organı ‘İnternet gazetesi’ (yüzde 35.19). Güvende ikinci sırada televizyon, üçüncü sırada yazılı basın, son sırada ise radyo geliyor.