ERKEKLER DAHA AZ ALDATIYOR

 ERKEKLER DAHA AZ ALDATIYOR

Milliyet

İngiltere’de yapılan bir araştırma kadınların erkeklere oranla aldatmaya daha yatkın olduğunu ortaya koydu.

 


Araştırmaya katılan her 5 kadından biri birlikte olduğu kişiyi “kesinlikle” aldatacağı şeklinde cevap verdi. Erkeklerde ise bu oran yüzde 9’da kaldı. Araştırma ayrıca yaşları 35 ile 40 arasında olanların aldatmaya daha yatkın olduğunu gösteriyor.

Aldatmaya meyilli kadınların çoğu çocuk sahibi değil. Araştırma erkeklerin aldatan kadınları affetme oranının yüzde 15, kadınların erkekleri affetme oranının ise yüzde 12 olduğunu ortaya koydu. Erkeklerin uzun süreli bir ilişkiye sahip veya evlilerle ilişkiye girme oranının kadınlara göre daha az olduğu araştırma sonuçları arasında.