ANTİPSİKOTİKLERDE ÖLÜM RİSKİ

REUTERS

Antipsikotik ilaçların, uzun vadede, Alzheimer hastalarının ölüm riskini artırdığı bildirildi.

 


Londra'daki King's College'den Clive Ballard ve ekibi, 2001-2004'te 67-100 yaşındaki Alzheimer hastası 2 grubu karşılaştırdı.

İlk grup, başta şizofreni olmak üzere psikozların tedavisinde kullanılan, Alzheimer hastalarına ise huzursuzluğu ve saldırganlığı azaltmak amacıyla önerilen antipsikotiklerden aldı. Diğer gruba placebo verildi.

İlk gruptaki Alzheimer hastalarının 12 ayda hayatta kalma şansı yüzde 70, ikinci gruptakilerin yüzde 77'ydi. İki yıl içinde ilk gruptakilerin yaşama şansı yüzde 46'ya, diğer gruptakilerin yüzde 71'e indi. Üç yılda ise antipsikotiklerle tedavi edilen gruptakilerin hayatta kalma şansı yüzde 30'a, diğer gruptakilerinki yüzde 59'a düştü.

Bilim adamları, araştırmanın yapıldığı dönem genelinde, placebo alan gruptakilerin yaşamını yitirme ihtimalinin, ilacın verildiği gruptakilere göre yüzde 42 az olduğunu vurguladı.

İkinci nesil antipsikotiklerin Alzheimer hastalığının, başta saldırganlık olmak üzere bazı rahatsızlıkların tedavisinde halen bir yeri olduğunu belirten bilim adamları, ancak kaçınılmaz olmadığı durumlarda bu ilaçların hemen durdurulması ve antipsikotiklerin uzun süreli verilmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Araştırmacılar, birçok çalışmanın, depresyon ilaçları gibi başka sınıf ilaçların antipsikotiklere alternatif olabileceğini gösterdiğini de vurguladı.
Daha önce yapılan araştırmalar, Alzheimer hastalarının kısa vadede (6-12 hafta) antipsikotiklerle tedavi edilmesinin az da olsa faydalı olduğunu göstermiş, ancak araştırmalarda istenmeyen etkilerin arttığı bildirilmişti.

ANTİPSİKOTİK İLAÇ NEDİR ?

Antipsikotik ilaçlar beyinde Dopamin ve Serotonin adı verilen maddelerin etkilerini değiştirerek görev yaparlar.
Bu ilaçlar kullanım şekillerine, etki ve yan etki şekillerine göre sınıflandırılabilirler.

Araştırma, "The Lancet Neurology" dergisinin internet sitesinde yayımlandı.