YÜZDE 20'Sİ ETKİLENİYOR

 YÜZDE 20'Sİ ETKİLENİYOR

APA / Çeviri: Zeynep Güçlücan

Medwire'ın raporuna göre Ocak 2011'de hazırlanan "Efektif Bozukluklar Dergisi'nin çalışmasında hipomaninin genç yetişkinlerin yaklaşık 5'te 1'ini ( bright-side daha yaygın) etkilemekte olduğu bildirilmiştir.

 


862 genç yetişkin üzerinde hipomani ile ilgili yapılan araştrıma sonucunda 169 (19.6)  deneğin hipomanili olduğu, bu grubun %57.6'sının bright-side hipomaniye ( bright side - daha hafif etkilere sahip ) sahip olduğu, %42.4'ünün ise dark-side ( daha ağır etkili ) olduğu tespit edilmiştir. 

HİPOMANİ NEDİR


Hipomani düşüncedeki hızlanma, öfori (aşırı neşe-canlılık), psiko-motor davranıştaki artma ile dikkati çeken hastalık. Psikoz denilen akıl hastalığına girmez. Burada aşırı canlılıktan bahsedilir.