BEYNİ YENİDEN PROGRAMLANIYOR

BEYNİ YENİDEN PROGRAMLANIYOR

CUMHURİYET BİLİM TEKNİK EKİ

Doğuştan görme engelli olan insanların hayali gözü, dili işleme yetisini geliştiriyor. İşte detaylı bilgiler...

 


Massachusetts Teknoloji Enstitüsü bilim insanları, manyetik rezonans tomografisiyle, görsel korteksin görmeyen insanlarda da etkin olduğunu kanıtladı. Rebecca Saxe ile çalışan ekibin, özellikle dille ilgili görevlerin yerine getirilmesi sırasında görsel kortekste meydana gelen etkinlikler dikkatini çekmiş. Saxe, sonuçların ilk basta akla yatkın gelmediğini söylüyor. Çünkü görsel korteksin dille ilgili görevler sırasında rolü olmadığı sanılıyordu. Araştırma sırasında bu yüzden doğuştan görme engelli olanlara ve görenlere bir metin dinletilirken, beyinleri MRI ile taranmış.

Bu şekilde beyinde dilin islenmesinden sorumlu bölgelerin iki grupta da aynı etkinlikte olduğu görülürken, görsel korteksin görme engellilerde çok daha fazla etkinleştiği görülmüş. Evelina Fedorenko, beyinde doğuştan itibaren belli bir görevi üstlenen bir bölge var. Ama çok yüksek bilişsel yetiler gerektiren yeni yetenekler de öğrenebiliyor diyor.

Fedorenko, görme engellilerin, görsel korteksteki yüksek etkinlik sayesinde, dille ilgili görevlerde görenlerden daha başarılı olduklarını düşünüyor. İbrani Üniversitesi'nden Amir Amedi ise, beyindeki bu esnekliğin bilindiğini söylüyor.

New Scientist dergisinde. Daha önceki araştırmalar, beynin, görme, koklama veya işitmeden sorumlu bir bölgenin başka görevleri de yerine getirebileceğini göstermiş. Ancak son araştırmadaki önemli nokta, beynin, kişinin sırf görme yetisi olmadan dogması nedeniyle birdenbire değişmiş olması, diyor araştırmacı.