AĞRILARIN ARTMASININ SEBEBİ

AĞRILARIN ARTMASININ SEBEBİ

Sciencedaily

Oxford Üniversitesi'nde yapılan araştırmada ağrı algısının her iki durumun da karışımı olduğu ortaya çıktı.

 


Ağrı söz konusu olunca, "bedensel" veya "zihinsel" olarak iki karşıt görüş ortaya çıkıyor. Oysa Oxford Üniversitesi'nde yapılan araştırmada ağrı algısının her iki durumun da karışımı olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılar ağrı ile depresyon arasındaki etkileşimi incelemek için beyin görüntüleme tekniğini kullandılar. Sağlıklı gönüllülerin depresif bir ruh halinde ağrıya nasıl tepki verdiğini araştırdılar.

Araştırma sonuçlarına göre, depresif ruh hali katılımcıların bir kısmında duyguları düzenleyen sinirsel devrelerde bozulmalara sebep oldu. Bu durum ağrı algısında artışa yol açtı.  

Uzmanlar "Sağlıklı kişiler olumsuz düşünceler ve depresif müzik yoluyla hüzünlendiklerinde, beyinleri ağrıyı daha duygusal olarak işlemden geçiriyor. Bu durumda ağrı daha nahoş bir şekilde algılanıyor." diyerek ağrının şiddetinin zihinsel olumsuzluklardan kaynaklandığına dikkat çekiyorlar.

Hüzünlü, çökkün bir ruh hali içerisinde olmak kişinin ağrı hissiyle ilişkili, negatif duygu düzenleme becerisini engelliyor. O zaman ağrı daha büyük bir etki yaratıyor. Depresif ruh hali ağrının bir sonucu olmaktan çok, ağrıyı uyararak, daha şiddetli hissedilmesine yol açıyor.